Wezwanie Boga

Wezwanie do ludzi dzisiejszego czasu

Ludzie, ludzie, powstańcie, czas nagli, a jeśli nie uczynicie tego w tym „dniu”, w tym ziemskim istnieniu już się nie obudzicie. Czy pomimo Mojego Przesłania chcecie spać dalej? Czy chcecie, aby obudziła was śmierć ciała — z palącym ogniem żalu waszej duszy bez materii?

Bądźcie szczerzy, wyobraźcie sobie siebie w życiu duchowym, w obliczu prawdy, gdzie nic nie może usprawiedliwić waszego materializmu, gdzie rzeczywiście ujrzycie się w łachmanach — poplamionych, brudnych, podartych — które wasza dusza będzie nosiła jako ubranie. Zaprawdę powiadam wam, tam na widok swojej nędzy i w poczuciu tak wielkiego wstydu, odczujecie bezmierne pragnienie obmycia się w wodach najgłębszej skruchy, wiedząc, że tylko czyści możecie udać się na ucztę ducha.

Ujrzyjcie siebie poza ludzkim egoizmem ze wszystkimi jego wadami, które teraz są waszą dumą i waszą satysfakcją i powiedzcie Mi, czy współczuliście ludziom w cierpieniu, czy w waszych sercach znajdowały oddźwięk, szloch kobiet albo płacz dzieci. Powiedzcie, więc: jakimi ludźmi byliście? Czy byliście dla nich życiem? (228, 62 – 63)

Wezwanie do intelektualistów

„Przyjdźcie do Mnie o intelektualiści, którzy jesteście zmęczeni śmiercią i rozczarowani w sercu. Przyjdźcie do Mnie, którzy jesteście zdezorientowani, i zamiast kochać, nienawidziliście. Dam wam odpoczynek i sprawię, że zrozumiecie, że duch posłuszny Moim Przykazaniom, nigdy się nie męczy. Wprowadzę was w naukę, która nigdy nie zakłóca inteligencji”. (282, 54)

Wezwanie do strudzonych i obciążonych

Przyjdźcie do Mnie zasmuceni, samotni i chorzy ludzie. Wy, którzy wleczecie za sobą łańcuchy grzechu, poniżeni, głodni i spragnieni sprawiedliwości, bądźcie przy Mnie, w Mojej Obecności wiele waszego zła zniknie i poczujecie, że wasz ciężar staje się lżejszy.

Jeśli zechcecie posiąść dary ducha, Ja wam ich udzielę, jeśli poprosicie Mnie o ziemskie dobra, aby czynić z nich dobry użytek, dam je wam również, ponieważ wasza prośba jest szlachetna i słuszna. Zostaniecie wtedy dobrymi administratorami i ja pozwolę wam na pomnażanie tych dóbr, abyście pozwolili partycypować w nich swoim bliźnim. (144, 80 – 81)

Wezwanie do Duchowego Izraela

Izraelu stań się przywódcą ludzkości, daj jej ten chleb wiecznego życia, pokaż jej to Duchowe Dzieło, aby różne religie uduchowiły się w Mojej Nauce i w ten sposób do wszystkich ludzi przyszło Królestwo Boga. (249, 66)

Słuchaj Mnie umiłowany Izraelu! Otwórz swoje duchowe oczy i ujrzyj chwałę swojego Ojca. Usłysz Mój Głos poprzez swoje Sumienie, słuchaj swoimi duchowymi uszami niebiańskiej melodii, aby twoje serce i twój duch mogły się radować, abyście odczuli Pokój, gdyż Ja jestem Pokojem i zapraszam was do życia w nim. Objawiam wam miłość, jaką we wszystkich czasach odczuwałem do ludzkości — powód, dla którego Jezus w „Drugim Czasie” przelał swoją najcenniejszą krew, aby wybawić was od grzechu, nauczyć was miłości i odcisnąć w waszym duchu i sercu prawdziwą naukę. (283, 71)

Skierujcie swoje spojrzenie na Mnie, jeśli zgubiliście drogę; dzisiaj bądźcie u Mnie. Wznieście swoje myśli do Mnie i mówcie do Mnie tak, jak dziecko rozmawia ze swoim Ojcem, jak z ufnością rozmawia się z przyjacielem. (280, 31)

Przemieńcie się pod Moją nauką i poczujcie się nowymi ludźmi, praktykujcie Moje Cnoty, a w waszej duszy zrobi się coraz jaśniej i na waszej drodze objawi się Chrystus. (228, 60)

Narodzie, idź do ludzi, mów do nich tak, jak Chrystus mówił do was — z tym samym współczuciem, z taką samą determinacją i nadzieją. Niech zobaczą, że istnieją drogi rozwoju, które dają większą satysfakcję, niż te, które dają dobra materialne Niech zobaczą, że istnieje wiara, która pozwala wierzyć i mieć nadzieję ponad tym, co widzialne i namacalne. Powiedz im, że ich duch będzie żył wiecznie i dlatego muszą się przygotować na udział w tej wiecznej błogości. (359, 94-95).