V. FORMY OBJAWIENIA I DZIAŁANIE BOGA

Rozdział 23.

Inspiracje i Objawienia Boga

Boskie Inspiracje

1. Uczniowie: gdy Moje Słowo dochodzi do was, a wy Go nie rozumiecie, wówczas w Nie wątpicie. Natomiast Ja powiadam wam: gdy męczy was niepewność, wycofajcie się w samotność pól, a tam pośród natury, gdzie jako świadków macie tylko wolne łany, góry i firmament, zapytajcie się Mistrza jeszcze raz. Zagłębcie się w Jego Słowo, a szybko osiągnie was Jego pełna miłości odpowiedź. Wówczas poczujecie się napełnieni nieznaną duchową rozkoszą, niesieni i inspirowani.

2. W ten sposób nie będziecie więcej ludźmi małej wiary, gdyż będziecie wiedzieli, że każde Słowo Boga zawiera Prawdę, lecz jednak, aby to Słowo odkryć, musi się w Nie wniknąć ze skupieniem i czystymi zmysłami, gdyż jest Ono Świętością.

3. Zawsze, gdy będziecie przygotowani i zechcecie coś wiedzieć, wasze pragnienie Światła będzie przyciągało Boskie Światło. Jakże często wam już mówiłem: idźcie w samotność gór i mówcie Mi o swoich troskach, swoich cierpieniach i potrzebach.

4. Jezus uczył was tych lekcji swoim przykładem w „Drugim Czasie”. Przypomnijcie sobie Mój przykład, gdy wycofałem się na pustynię, aby się modlić, zanim podjąłem Moje duszparsterstwo. Przypomnijcie sobie jak w ostatnich dniach Mojego pobytu pośród ludzi, jeszcze zanim poszedłem do Synagogi, aby się modlić, odszukałem samotność zbocza góry Oliwnej, aby rozmawiać z Ojcem.

5. Natura jest Świątynią Stwórcy, w której wszystko wznosi się do Niego, aby Go czcić. Tam możecie bezpośrednio i niezafałszowanie odbierać promieniowanie waszego Ojca. Tam z dala od egoizmu i materializmu, odczujecie, jak do waszego serca wnikają mądre inspiracje, skłaniające was do czynienia dobra na waszych drogach. (169, 28 – 31)

6. Uczniowie wy musicie czuwać, gdyż nie będę do was mówił tylko przez Przekazicieli, Ja będę się objawiał waszemu duchowi również w momentach, w których śpi wasze ciało. Będę was uczył przygotowywania się przed udaniem się do snu i uwalniania duszy od rzeczy ziemskich, aby wznosiła się do regionów Światła, gdzie odbierze przepowiednię, którą rozjaśni swoją drogę, by wtedy rozumowi przekazać swoje przesłanie. (100, 30)

7. Nigdy nie byłem od was daleko, jak niedawno myśleliście ani nigdy nie były Mi obojętne wasze cierpienia, ani nie byłem głuchy na wasze wołanie. Wydarzyła się rzecz następująca: nie staraliście się wysubtelnić waszych wyższych zmysłów i oczekiwaliście odbioru Mnie przy pomocy waszych cielesnych zmysłów. Jednakże powiadam wam, czas, w którym udzielałem tego ludziom, jest już bardzo odległy.

8. Gdybyście tylko trochę się postarali, aby rozwinąć niektóre wasze duchowe możliwości, jak wewnętrzne uniesienie poprzez duchowe oglądanie, Modlitwę, pojmowanie proroczego snu lub duchowej wizji — zapewniam was, że poprzez każdą z nich, połączylibyście się ze Mną i dlatego otrzymali w waszych myślach odpowiedź na wasze pytania i Boską Inspirację.

9. Jestem nieustannie gotowy do rozmowy z wami, zawsze oczekuję waszego uniesienia i duchowej gotowości, aby was zadowolić i przysporzyć wam szczęścia objawienia Mnie waszemu duchowi. Do tego jest tylko konieczne z wielką czystością uczynienie siebie gotowymi na uzyskanie tej Łaski. (324, 52 – 54)

10. Zapytajcie swoich uczonych, a jeżeli będą oni szczerzy, to powiedzą wam, że prosili Boga o inspirację. Podarowałbym im więcej natchnienia, gdyby prosili Mnie o to z większą miłością do swoich bliźnich, a z mniejszą próżnością dla siebie samych.

11. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zgromadziliście z prawdziwej wiedzy, pochodzi ode Mnie. Wszystko, co ludzie mają czystego i wzniosłego użyję w czasie obecnym dla waszej korzyści, gdyż po to wam tego udzieliłem. (17, 59 – 60)

12. Teraz jest czas, w którym Mój Duch ustawicznie mówi do ludzkiego ducha, do duszy, do rozumu i do serca. Mój Głos dochodzi do ludzi poprzez myśli i doświadczenia, poprzez które wielu samych z siebie budzi się do Prawdy, gdyż ci, co ich prowadzą lub pouczają, śpią i chcą, aby świat nigdy się nie obudził. (306, 63)

13. W „Trzecim Czasie” urzeczywistniłem z jasnością Moich Objawień niemożliwe dla ludzi: Udzielenie Mnie poprzez zdolność ludzkiego umysłu.

14. Pojmijcie Mnie Uczniowie, gdyż w dialogu od ducha do Ducha, który was oczekuje, wiecznie będziecie odczuwali Moją obecność. Kiedy będziecie umieli się przygotować, nie powiecie więcej do Mnie: „Panie, dlaczego nie przychodzisz?” „Dlaczego nie widzisz Mojego bólu”?Tak nie będziecie więcej mówili do Mnie. Zaprawdę powiadam wam, kto powie do Mnie w ten sposób, da namacalny dowód na swoją nieświadomość i na swój brak w przygotowaniu.

15. Nie chcę widzieć Moich Uczniów ode Mnie oddzielonych. Chcę, abyście mówili do Mnie w swoim duchu: „Mistrzu, Ty jesteś między nami, nasz duch Cię odczuwa, Twoja Mądrość jest źródłem mojej inspiracji”. To jest prawdziwe wyznanie, które chcę od was usłyszeć. (316, 54)

Dopasowanie Objawień Boga do możliwości ludzkiego rozumienia

16. Aby objawiać Boskie, wasze języki są zbyt ograniczone, dlatego we wszystkich czasach musiałem mówić do was w przypowieściach i w odpowiednich zobrazowaniach, lecz teraz widzicie — pomimo że mówiłem do was w ten sposób — niewiele Mnie zrozumieliście, gdyż brakowało wam koniecznej woli do zgłębiania Moich Objawień. (14, 50)

17. W każdym czasie oczekiwaliście Mnie, a jednak — kiedykolwiek bym u was nie był, nie rozpoznawaliście Mnie z powodu braku w przygotowaniu i duchowości. Powiadam wam, jakakolwiek forma nie okrywałaby Mojej Obecności, zawsze będzie zawarta w niej Prawda i Boska Esencje Życia.

18. Powiedziałem wam, że aby się światu objawiać, posłużyłem się różnymi formami, Natomiast to nie były maski, by przed wami ukryć Mojego Ducha, lecz służyły one, tylko bym się uczłowieczył, ograniczył i w ten sposób uczynił Siebie dla ludzi słyszalnym i odczuwalnym.

19. Teraz powiadam wam, zanim wydacie wasz wyrok, powinniście posłuchać tego Głosu, aż nadejdzie moment waszego przekonania lub oświecenia, gdy w duszy nastanie Światło. (97, 11 – 12)

20. Tak długo, jak długo ludzie tkwią w swojej ślepocie i niewiedzy, będą oni powodem, że Bóg, który przede wszystkim jest Ojcem, aby móc zostać zrozumiany musi się wobec swoich dzieci uczłowieczać, ograniczać i pomniejszać. Kiedy pozwolicie, abym pokazał się przed wami we Wspaniałości, w jakiej powinniście Mnie oglądać?

21. Musicie być wielcy, aby móc sobie wyobrazić Moją wielkość i z tego powodu przychodzę wciąż na nowo, aby dawać wam duchową wielkość, abyście mogli poznać nieskończoną rozkosz, poznania waszego Ojca, odczucia Jego Miłości i usłyszenia Boskiego Koncertu, który brzmi ponad wami. (99, 26 – 27)

22. Zewnętrzną częścią owego Objawienia Ojca na Synaju, był kamień, który służył jako środek do utrwalenia w nim Boskiego Prawa.

23. Zewnętrzne w Objawieniu Boga do ludzi poprzez Jezusa, była powłoka ciała, ludzki kształt Chrystusa.

24. W dzisiejszym czasie zewnętrzną częścią Mojego Objawienia jest Przekaziciel Głosu, z tego powodu ta forma Objawienia, tak jak w przeszłych czasach, musi mieć swój koniec.

25. Zrozumcie, że jesteście dziećmi spirytualnego Narodu, który powinien odżywiać się nie formami, tylko Esencją. Jeżeli prawidłowo zrozumiecie Moje Słowo, nigdy więcej nie wpadniecie w bałwochwalstwo ani nie będziecie się kurczowo trzymali zewnętrznych czynności kultowych, rytuałów tego, co przeszłe, gdyż zawsze będziecie pragnęli tego, co istotne, co Wieczne. (224, 69 – 71)

Różne sposoby Objawienia Boga

26. Ludzkość chętnie miałaby odwiedziny nowego Mesjasza, który uratowałby ją z przepaści albo chciałaby przynajmniej usłyszeć Głos Boga, rozbrzmiewający w powietrzu, jak głos człowieka. Jednak Ja powiadam wam, wystarczyłoby nieco obserwować, lub waszą duszę zebrać w medytacji, aby dać jej wrażliwość, a od razu usłyszelibyście, jak wszystko do was mówi. Jeżeli wydaje się wam niemożliwe, aby kamienie mówiły, Ja powiadam wam, że nie tylko kamienie, lecz wszystko was otaczające mówi do was o waszym Stworzycielu, abyście obudzili się z waszych snów wielkości, pychy i materializmu. (61, 69)

27. Oświeceni przeszłych czasów zawsze widzieli blask Światła, zawsze słyszeli Moje Słowo. Prorocy, natchnieni, zwiastuni, założyciele nauk o wielkiej duchowości, składali świadectwo, że słyszeli głosy, które wydawało się, że przychodzą z obłoków, z gór, z wiatrem lub z jakichś miejsc, których nie potrafili dokładnie określić, że słyszeli Głos Boga, jak gdyby pochodził on od ognistych języków i tajemniczego echa. Wielu słyszało, widziało i odczuwało swoimi cielesnymi zmysłami, inni poprzez swoje własności duchowe, to samo dzieje się w obecnym czasie.

28. Zaprawdę powiadam wam: ci, którzy odebrali Moje Przesłanie cielesnymi zmysłami, wykładali Boską Inspirację duchowo, a to czynili odpowiednio do swojego cielesnego i duchowego przygotowania, odpowiednio do czasu, w którym byli na świecie, tak jak dzieje się dzisiaj u ludzkich Narzędzi, które nazywacie Nosicielami Głosu lub Nosicielami Darów. Jednak muszę wam powiedzieć, że oni w czasach przeszłych tak samo, jak w obecnych, domieszali do czystości Boskich Objawień własne wyobrażenia, jak również te, które panowały w ich otoczeniu i świadomie lub nieświadomie zmienili Czystość i nieograniczoną Istotę Prawdy, która w rzeczywistości jest Miłością w Jej najwyższym Objawieniu.

29. W nich były duchowe wibracje i natchnienia, a zarówno „pierwsi”, jak i „ostatni” składali i składali będą świadectwo o tym natchnieniu, które dotarło do ich ducha, prawie zawsze nie wiedząc jak, w taki sam sposób jak dzieje się to dzisiaj u wielu i jak jutro będzie się działo u następnych.

30. Miejsca, interpretacje i rodzaj postępowania są do wytłumaczenia ludźmi i czasem, w którym żyli, lecz ponad tym wszystkim stoi najwyższa Prawda. (16, 11 – 14)

31. Od czasu do czasu jest konieczne, aby Mój Duch objawiał się w jakiś, dla waszej możliwości pojmowania dostępny i zrozumiały sposób. Ta konieczność mówienia do was jest umotywowana waszym nieposłuszeństwem wobec Mojego Prawa i odchodzeniem przez was od prawdziwej drogi.

32. Człowiek na podstawie wolności woli, którą się cieszy, jest najbardziej zbuntowanym stworzeniem Stworzenia. Do dzisiaj nie zechciał się podporządkować wskazówkom sumienia.

33. Moje Słowo chce jednych powstrzymać, innym nadać kierunek, wszystkich umocnić w Prawdzie i was ratować z przepaści.

34. Niech was nie razi sposób, w jaki się teraz objawiam, który jest tak inny od tego w „Drugim Czasie”. Wiedzcie, że Ja nigdy nie użyłem dwa razy tej samej formy, gdyż oznaczałoby to, zatrzymanie was przy jednym i tym samym Pouczeniu, a Ja przychodzę zawsze, aby uczyć was nowych lekcji, żeby wam pomóc w robieniu nowych kroków. (283, 39 – 42)

35. Moje Słowo udziela się w różny sposób: poprzez Sumienie, przez doświadczenia, które mówią o Mnie, przez siły natury lub przez Moje Duchowe Dzieci. Moje Słowo jest uniwersalne. Każdy, kto się przygotuje, usłyszy Mój Głos. (264, 48 u.)

Konieczność Boskich Objawień

36. Moje Boskie Objawienie nie jest przeznaczone tylko dla ducha — nie, musi ono również osiągnąć ludzkie serce, aby zharmonizowały się zarówno duchowe, jak i cielesne części jego istoty.

37. Boskie Słowo jest przeznaczone, aby oświeciło rozum i uczyniło wrażliwym serce człowieka, a zawarta w tych Słowach życiowa esencja jest przeznaczona do odżywienia i wzniesienia duszy.

38. Aby życie człowieka było pełne, koniecznie potrzebuje on duchowego chleba, tak samo, jak materialnego pożywienia, na które pracuje i stara się. 

39. „Nie samym chlebem żyje człowiek”, powiedziałem do was w „Drugim Czasie”, Moje Słowo jest aktualne w dalszym ciągu, gdyż ludzie nigdy nie będą mogli zrezygnować z duchowego pożywienia, nie będąc doświadczani przez choroby, cierpienie, ciemność, nieszczęśliwe wypadki, nędzę i śmierć.

40. Materialiści mogą, sprzeciwiając się utrzymywać, że ludzie właśnie żyją z tego wszystkiego, co im ziemia i natura darowują, nie mając potrzeby dążenia do czegoś duchowego, które by ich w ich życiowej podróży, odżywiało i wzmacniało. Jednak Ja muszę wam powiedzieć, że nie jest to doskonałe i pełne życie, tylko istnienie, któremu brakuje czegoś tak istotnego, jak duchowość. (326, 58 – 62)

41. We wszystkich czasach objawiałem się człowiekowi w sposób prosty, aby mógł Mnie rozumieć, zawsze czyniłem to w obrębie możliwości pojmowania waszego rozumu i waszego serca. Ja zszedłem do was, aby dać wam tym przykład pokory, gdy schylam się nad waszym nędznym życiem, aby podnieść was do lepszego życia.(226, 54)

42. Tutaj wypełniło się Słowo, które wam dałem, gdy Jezus w Drugim Czasie dziękował Swojemu Ojcu, gdyż ukrył Swoją Mądrość przed uczonymi i wykształconymi, a dał i objawił ją pokornym.

43. Tak Mój Narodzie, ci, których nazywacie uczonymi, nadymają się i chcą utrzymywać prosty naród w poniżeniu, poprzez uczenie go tylko tego, co uważają za okruch chleba z tego, co ode Mnie odebrali.

44. Przeciwnie ubodzy „mali ludzie”, którzy na wskroś znają potrzeby, jakie przynosi ze sobą życie i również związane z tym ograniczenia — gdy raz mogą nazwać coś swoim, mają wówczas uczucie, że jest to dla nich za dużo i dlatego dzielą się tym z innymi.

45. Ja dodam teraz jeszcze do tego: Gdy chciwy stanie się hojnym człowiekiem, a pyszny pokornym, w tym samym momencie będą mieli udział w tym wszystkim, co trzymam przygotowane dla tego, który potrafi żyć w cnotach. Gdyż Moja Miłość nie jest stronnicza, jest ona wszystko obejmująca, jest dla wszystkich Moich dzieci. (250, 17)

46. To Objawienie, które ma rozjaśnić Trzecią Epokę, nie jest Moim ostatnim. Duchowe nie ma końca. Moje Prawo promieniuje jak Boskie Słońce we wszystkich Sumieniach. Zastój i upadek jest cechą istot ludzkich i jest zawsze następstwem bluźnierstwa, słabości lub niepohamowania w namiętnościach.

Nieograniczoność Boskich Objawień

47. Gdy ludzkość raz oprze życie na duchowych fundamentach i będzie nosiła w sobie ideał Wieczności, do którego inspiruje Moja Nauka, odnajdzie ona drogę postępu i doskonałości i nigdy więcej nie oddali się od drogi swojego rozwoju. (112, 18)

48. Jeżeli uważacie, że Ja wam dopiero teraz coś objawiłem z Duchowego Życia, to jesteście w wielkim błędzie, gdyż Ja powiadam wam raz jeszcze: Boskie Pouczenie zaczęło się, gdy urodził się pierwszy człowiek i nie przesadzę, kiedy wam powiem, że Moje Pouczenie zaczęło się ze stworzeniem Duchów, jeszcze zanim zaistniał świat. (289, 18)

49. Gdy ludzie jeszcze wierzyli, że istnieje tylko to, co potrafią odkryć przy pomocy swoich oczu, a nie znali nawet kształtu świata, który zamieszkiwali, wyobrazili sobie Boga, który również był ograniczony do tego, co znały ich oczy.

50. Jednak razem z ilością, z jaką ich rozum krok po kroku rozwiązywał jedną tajemnicę za drugą, wszechświat rozdymał się przed ich oczami coraz bardziej, a wielkość i wszechmoc Boga przybierała coraz bardziej przed zdumioną ludzką inteligencją.

51. Dlatego musiałem w obecnym czasie dać wam Pouczenie, zgodne z etapem waszego rozwoju.

52. Natomiast pytam się was: czy to, co zawiera Moje Objawienie, jest materialną wiedzą? Nie, wiedza, której nauczam, traktuje o Bycie po drugiej stronie Natury, którą widzicie i którą tak długi czas badacie. Moje Objawienie ukazuje drogę, która prowadzi ducha na taki życiowy poziom, z którego może on wszystko odkrywać, poznawać i zrozumieć.

53. Czy wydaje się wam niemożliwe, a przynajmniej dziwne, że Bóg objawia się ludziom duchowo — że duchowy świat objawia się i manifestuje w waszym życiu — że nieznane światy i sfery udzielają się wam? Czyżbyście chcieli, aby wasze poznanie stanęło, a wasz Ojciec nie objawił wam niczego innego ponadto, co już wam objawił?

54. Nie miejcie Wiary z przyzwyczajenia i nie stawiajcie waszemu duchowi żadnych granic!

55. Dzisiaj możecie zaprzeczać Duchowej Nauce, ją zwalczać i prześladować, lecz Ja wiem, że jutro ugniecie się przed Prawdą.

56. Każde Boskie Objawienie było przy jego pojawianiu się zwalczane i odrzucane, lecz w końcu jego Światło zwyciężało.

57. Przy odkryciach naukowych, ludzkość okazywała się również sceptyczna, lecz ostatecznie musiała ugiąć się przed rzeczywistością. (275, 64 – 70)

58. Gdy przed sercem człowieka w nieskończoności wzniesie się Świątynia Ducha Świętego, w Jej środku pojawią się nowe Objawienia, które będą tym większe, im bardziej będą rozwinięte dusze. (242, 62)

59. Jak mogliście przyjąć, że Ja — podczas gdy do was zszedłem — mogłem zaniedbać inne narody, gdy przecież wszyscy jesteście Moimi dziećmi? Czy sądzicie, że ktoś jest ode Mnie daleko, albo poza Mną, chociaż Mój Duch jest Uniwersalny i obejmuje wszystko stworzone?

60. Wszystko żyje i odżywia się Mną. Dlatego Mój Uniwersalny Promień spadł na całą kulę ziemską, a duch odebrał Mój wpływ w tym i w innych światach, gdyż Ja przyszedłem, aby ratować wszystkie Moje dzieci. (176, 21)

61. Moje Objawienie przez Nosicieli Głosu, zgodnie z Moją Wolą ma być tylko przejściowym, krótkim etapem przygotowawczym, które temu Narodowi, ma służyć jako norma, prawo i zasada, aby świadczył o tej Prawdzie, ją rozpowszechnił oraz ogłosił światu obecność „Trzeciego Czasu”.

62. Tak jak było przeznaczone, aby Moje Objawienie przez zdolność ludzkiego umysłu, było przelotne jak piorun, tak samo zostało przewidziane, żeby tylko niektóre ugrupowania ludzi zostały wezwane, aby były obecne podczas tego Objawienia i odebrały to Przesłanie.

63. Natomiast dialog od ducha do Ducha osiągnie cały rodzaj ludzki, bez ograniczenia czasowego, gdyż ta forma poszukiwania Mnie, odbierania, czczenia, słuchania i odczuwania Mnie, jest aktualna na całą Wieczność. (284, 41 – 43)

Objawienie się obecności Boga w człowieku

64. Chcę was uczynić Moimi Uczniami, abyście uczyli się odczuwania Mnie jako dzieci Mojego Ducha. Dlaczego mielibyście nie odczuwać Mojej Obecności w sobie, jeżeli przecież składacie się z Mojej własnej Esencji, jesteście częścią Mnie?

65. Nie odczuwacie Mnie, gdyż nie jesteście tego świadomi, ponieważ brakuje wam duchowości i przygotowania, a ile byście nie odebrali znaków i odczuć, wszystko przypisujecie materialnym przyczynom. Dlatego powiadam wam, że chociaż jestem u was, nie uświadamiacie sobie Mojej Obecności.

66. Teraz powiadam wam: czy nie jest naturalne, żebyście czuli Mnie w swojej istocie, gdyż jesteście Moją częścią? Czy nie jest — ze względu na to — prawidłowe, że wasz duch ostatecznie stopi się z Moim? Ja odsłaniam wam prawdziwą wielkość, która powinna znajdować się w każdym człowieku, gdyż wy zabłądziliście i w pragnieniu bycia wielkimi na ziemi, staliście się duchowo mniejsi ! (331, 25 – 26)

67. Ja już nie chcę, abyście mówili do Mnie: Panie, dlaczego jesteś ode Mnie daleko, dlaczego nie słyszysz mnie, dlaczego czuję się samotny na mojej drodze życia?

68. Ukochany Narodzie: Ja nie oddalam się nigdy od Moich dzieci, wy jesteście tymi, którzy się ode Mnie oddalacie, gdyż brakowało wam Wiary i sami Mnie oddaliliście i zamknęliście drzwi waszych serc. (336, 60)

69. Nie chcę, abyście czuli się ode Mnie daleko, gdyż Ja powiedziałem wam, że wy wszyscy na podstawie waszego uduchowienia będziecie Mnie odczuwali i bezpośrednio Mnie odbierali. Wasz duch usłyszy Mój Głos i duchowo będziecie oglądali Moją Obecność. Tak chcę widzieć waszego ducha z Moim zjednoczonego na wieczność, gdyż to jest Moja Wolą. (342, 57)