XVI. PROROCTWA I PRZYPOWIEŚCI, POCIECHA I OBIETNICA

Rozdział 64.

Proroctwa

Wypełnienie starych i nowych proroctw

1. To, co prorocy zapowiedzieli, wypełni się w tym czasie. Moje Nowe Słowo dotrze do filozofów i teologów, wielu będzie z niego drwiło, a inni będą zgorszeni. Ale kiedy to się stanie, ich zdumione oczy zobaczą wypełnienie proroctw, które wam teraz zapowiedziałem. (151, 75)

2. Ci Prorocy z przeszłych czasów w ogóle nie otrzymali na ziemi prawnego pełnomocnictwa lub upoważnienia, nie byli zmuszeni do podporządkowywania się żadnemu autorytetowi i koncentrowali się tylko na tym, aby być posłuszni rozkazom Pana, który włożył Swoje Słowo w usta przez Niego wybranych.

3. Pełnym, wiary i odwagi, nic nie przeszkodziło im w zadaniu nauczania narodu Mojego Słowa i odwracania go od religijnego fanatyzmu, poprzez uświadamianie mu obojętności i błędów kapłanów. (162, 7-8)

4. Ludzkości, czy ból, nędza i chaos, które Cię w tym czasie otaczają, wydają Ci się nieprzewidywalne?

5. Jeśli jesteście zaskoczeni, to tylko, dlatego że nie interesowaliście się Moimi Proroctwami i nie przygotowaliście się.

6. Wszystko zostało przewidziane i wszystko zostało zapowiedziane, lecz wam brakowało wiary, a teraz, jako tego następstwo pijecie bardzo gorzki kielich.

7. Również dzisiaj prorokuję poprzez ludzki rozum. Niektóre proroctwa wkrótce się spełnią, inne dopiero w odległym czasie.

8. Na tym narodzie, który ich słucha, spoczywa wielka odpowiedzialność, aby uczynił je znanymi ludzkości, ponieważ zawierają one Światło, które pozwoli ludziom zrozumieć rzeczywistość, w której żyją, aby mogli zatrzymać się w swoim szybkim biegu ku otchłani. (276, 41 – 42)

9. Wiele z tego, o czym w tym czasie mówiłem do was, jest Proroctwem, które w niektórych przypadkach dotyczy bliskich czasów, a w innych przypadkach czasów w przyszłości. Dlatego wielu ludzi nie chce przyznać temu Boskiemu Przesłaniu żadnego znaczenia.

10. Jednak to Słowo zmartwychwstanie pełne światła wśród ludzi przyszłych czasów, którzy rozpoznają i odkryją w nim wielkie objawienia, których dokładność i doskonałość zadziwi uczonych. (216, 13)

Wielkie Proroctwo dla Narodów z 10. Stycznia 1945, blisko końca Drugiej Wojny Światowej

11. W tym momencie mówię do narodów ziemi. Wszystkie mają Moje Światło, dzięki niemu powinny pomyśleć o tym, że odważyły się dysponować życiem, jak gdyby były jego właścicielami.

12. Zaprawdę powiadam wam, wasze zniszczenie i wasz ból u wielu wywołały głęboką skruchę i miliony ludzi obudziły do światła, którzy szukają Mnie i wołają, a od nich podnosi się ku Mnie krzyk żałosnej skargi, która pyta: Ojcze, czy to możliwie, że wojna nie zakończy się w 1945, a Ty nie osuszysz naszych łez i nie przyniesiesz nam Pokoju?

13. Oto jestem wśród was, siedem narodów! Siedem Głów, które podniosły się na świecie przede Mną!

14. Anglio: oświecam cię, Moja Sprawiedliwość jeszcze ciężko cię dotknie, lecz Ja daję ci siłę, dotykam twojego serca i mówię ci: twoje roszczenie władzy upadnie, twoje bogactwa zostaną ci odebrane i nikomu nie będą dane.

15. Niemcy: w tym momencie dotykam twojej arogancji i powiadam ci: przygotuj się, gdyż twoje nasienie nie zginie. Prosiłeś Mnie o nowe ziemie, lecz ludzie wmieszali się do Moich wysokich decyzji. Zginam twój kark i powiadam ci: weź Moją Siłę i miej zaufanie w to, że cię ocalę.

16. Ale jeśli Mi nie zaufasz i ulegniesz swojej dumie, będziesz sam i niewolnikiem świata. Jednak nie jest to Moją Wolą, gdyż teraz jest czas, w którym obalam panów i uwalniam niewolników i więźniów. Weź Moje Światło i powstań na nowo.

17. Rosjo: Mój Duch widzi wszystko. Świat nie będzie twój. Ja będę Tym, który będzie rządził wami wszystkimi. Nie będziesz w stanie wymazać Mojego Imienia, ponieważ Chrystus, który mówi do ciebie, będzie panował nad wszystkimi ludźmi. Uwolnij się od materializmu i przygotuj na nowe życie, gdyż, jeśli się tak nie stanie, złamię twoją pychę. Przekazuję ci Moje Światło.

18. Włochy: nie jesteś już panem, jak w minionych czasach, dzisiaj zniszczyły cię szyderstwa, niewola i wojna. W następstwie swojego zwyrodnienia przeżywasz wielkie oczyszczenie. Ale Ja powiadam ci: odnów się, usuń swój fanatyzm i bałwochwalstwo, i uznaj Mnie za najwyższego Pana. Wyleję na ciebie nowe inspiracje i Światło. Weź Mój leczniczy balsam i przebaczcie sobie nawzajem.

19. Francjo: prezentujesz Mi swój ból. Twój lament dotarł, aż do Mojego wysokiego Tronu. Przyjmuję cię. Wcześniej wynosiłaś się jako pan, teraz tylko pokazujesz Mi łańcuchy, które wleczesz za sobą.

20. Ty ani nie czuwałaś, ani nie modliłaś się. Oddawałaś się tylko cielesnym przyjemnościom i smok uczynił ciebie swoją zdobyczą.

21. Jednak Ja ciebie ocalę, gdyż skarga twoich kobiet i płacz dzieci wznoszą się ku Mnie. Ty chcesz się ocalić i Ja podam ci Moją Rękę. Jednak zaprawdę powiadam ci: czuwaj, módl się i przebaczaj!

22. Stany Zjednoczone: w tym momencie przyjmuję również ciebie. Oglądam twoje serce, ono nie jest z kamienia, tylko z metalu, ze złota. Widzę, że twój metalowy mózg stwardniał. Nie znajduję u ciebie żadnej miłości, nie odkrywam żadnej duchowości. Widzę tylko megalomanię, ambicje i chciwość.

23. „Rób tak dalej”, lecz Ja pytam cię: kiedy Moje Nasienie zapuści u ciebie głębokie korzenie? Kiedy zniszczysz swojego „złotego cielca” i „wieżę Babel”, aby zamiast tego wznieść prawdziwą Świątynię Pana?

24. Dotykam waszego sumienia, od pierwszego do ostatniego i przebaczam wam. Oświecam was, aby w najcięższej godzinie, gdy doświadczenia osiągną punkt kulminacyjny, wasz rozum nie był zmącony, tylko jasno myślał i wam przypomniał, że Ja jestem ponad wami.

25. Daję ci Światło, siłę i autorytet. Nie mieszaj się do Moich wysokich decyzji, bo jeśli nie będziesz posłuszne Moim Wskazówkom, lub przekroczysz postawione przeze Mnie granice, spadną na ciebie ból, zniszczenie, ogień, zaraza i śmierć.

26. Japonio: Przyjmuję cię i rozmawiam z tobą. Wstąpiłem do twojego sanktuarium i obejrzałem wszystko. Nie chcesz być ostatnia, zawsze chciałaś być pierwsza. Ale zaprawdę, powiadam ci: takie ziarno nie znajduje u Mnie upodobania.

27. Jest konieczne, dla oczyszczenia twojego serca, abyś opróżniła kielich cierpienia. Jest potrzebne, aby twój „język”* wymieszał się z innymi „językami”. Niezbędne jest, aby świat zbliżył się do ciebie. Gdy świat zostanie przygotowany i oczyszczony, przyniesie ci ziarno, które Ja mu przekażę. Gdyż nie widzę nikogo przygotowanego. Nie widzę u ciebie duchowego nasienia Mojej Boskości. Ale Ja utoruję drogę.

* Odnosi się to do sposobu myślenia i świata
idei, na które język wpływa i je determinuje.

28. Wkrótce na świecie zapanuje chaos światopoglądów, zamieszanie wśród nauk i teorii. Jednak po tym chaosie dotrze do ciebie Światło. Przygotowuję was i wam przebaczam i zatroszczę się, abyście wkroczyli na prawidłową drogę.

29. Kiedy nadejdzie czas i do narodów przyjdzie pokój, nie bądź oporna, nie włączaj się do Moich wysokich decyzji ani nie sprzeciwiaj się Mojej Woli. Gdy narody zawrą pokój, nie zadawaj im ciosu w plecy, bo wtedy sprawię, że Mój Sąd przejdzie nad tobą.

30. Siedem Narodów! Siedem Głów! Ojciec was przyjął. Przed wami, pod waszym panowaniem stoi świat. Jesteście przede Mną za niego odpowiedzialni!

31. Niech Światło „Księgi Siedmiu Pieczęci” będzie w każdym narodzie, aby ludzie się przygotowywali, zgodnie z Moją Wolą. Mój Pokój, niech będzie z wami! (127, 50 – 65)

Wojny i katastrofy naturalne — znaki na niebie

32. Ten sam świat, który teraz zamieszkujecie, przez długi czas był polem bitwy. Ale ogromne doświadczenie, które przekazali mu jego przodkowie, nie wystarczało człowiekowi — gorzkie i bolesne doświadczenie, które przed ludźmi obecnego czasu leży, jak otwarta księga sumienia.

33. Ale ludzkiemu sercu trudno jest zaakceptować ten owoc doświadczenia, który jest jak dziedzictwo Światła. Jedyne, co przejęli od swoich przodków, są to przekazane im z krwią, nienawiść, duma, gniew, chciwość, pycha i zemsta.  (271, 65)

34. Zrozumcie, że jest to czas Sądu, gdyż zaprawdę powiadam wam, każde przewinienie zostanie odpokutowane. Sama ziemia zażąda rachunku za złe użycie, jakie z niej i z bogactw natury uczynił człowiek.

35. Wszystko, co zostało zniszczone, pociągnie was do odpowiedzialności i tym samym uświadomi ludziom, że zostali stworzeni przez Stwórcę z intencją miłości i że właśnie ta jedyna Wola, która mogłaby ich zniszczyć, nimi się opiekuje, ochrania i błogosławi. (180, 67)

36. Daję wam to Przesłanie, które musicie przekazać przez morza. Moje Słowo ma przekroczyć Stary Kontynent i dotrzeć nawet do ludzi Izraela, którzy wdali się w bratobójczą walkę o kawałek lądu, nie mając świadomości nędzy swojego ducha.

37. Nie potraficie sobie wyobrazić próby, przez którą świat przejdzie. Wszyscy oczekują pokoju, lecz pokój nastanie dopiero wtedy, gdy żywioły złożą świadectwo o Mnie. (243, 52)

38. Moje żywioły zostaną rozpętane i spustoszą całe obszary. Naukowcy odkryją nową planetę, a „deszcz gwiazd” * rozświetli wasz świat. Ale to nie przyniesie szkody ludzkości; będzie tylko zwiastować ludziom nadejście nowego czasu. (182, 38)

* W Ewangeliach ten znak sądu zapowiadany jest słowami:
„Gwiazdy spadną z nieba”. Jest to jednak podobno
deszcz wielkich meteorów spadających na Ziemię.

39. Już wam objawiłem, że Mój Naród jest rozrzucony po całej ziemi, co oznacza, że duchowe ziarno jest rozsiewane po całym świecie.

40. Dzisiaj się nie zgadzacie, a nawet wzajemnie lekceważycie z powodu drobnostek. Ale, kiedy materialistyczne nauki zagrożą opanowaniem was wszystkich, wy, którzy myślicie i czujecie z duchem, nareszcie staniecie się jednością. Kiedy ten czas nadejdzie, dam wam Znak, abyście mogli się rozpoznać — coś, co w taki sam sposób będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć. A kiedy będziecie składać sobie nawzajem świadectwo, będziecie zdumieni i powiecie: „To Pan nas nawiedził”. (156, 35-36)

Proroctwo o podziale meksykańskich Wspólnot

41. Słuchaj Mnie teraz uważnie Narodzie i zabierz się za godne i prawdziwe stosowanie Mojego Słowa.

42. Widzę, że nosicie w sercu smutek, ponieważ przeczuwacie, że nie wszystkie te ludzkie tłumy będą trzymali się Prawa, które zapisałem w waszym duchu. Ale Ja powiadam wam, że dzisiaj, jak w „Pierwszym Czasie”, naród się podzieli.

43. Wiele do was mówiłem i dla wszystkich wyznaczyłem jedną drogę. Dlatego powiadam wam: w przypadku, gdy niektóre z Moich dzieci będą Mi nieposłuszne spadnie sąd nad ten naród, kiedy nadejdzie Wolą Ojca wyznaczony dzień zakończenia tego Objawienia.

44. W tym czasie przyszedłem do was jako Wyzwoliciel, pokazałem wam drogę przez pustynię, duchową „codzienną pracę” walki o wyzwolenie i zbawienie, a na końcu obiecałem wam nową Ziemię Obiecaną, która jest pokojem, światłem i zbawieniem dla ducha.

45. Błogosławieni, którzy wyruszą i podążą za Mną w tę podróż, w pragnieniu oswobodzenia i uduchowienia, gdyż oni nigdy nie będą czuli się opuszczeni ani słabi w doświadczeniach, jakie niesie im ta rozległa pustynia.

46. Natomiast, biada tym, którzy wykraczają przeciwko wierze, którzy bardziej kochają rzeczy świata, niż duchowe — tym, którzy nadal trzymają się swoich

bożków i tradycji! Wierząc, że Mi służą, staną się podwładnymi „faraona”, którym jest ciało, materializm i bałwochwalstwo.

47. Kto pragnie dotrzeć do Ziemi Obiecanej, ojczyzny ducha, musi przejść przez świat, pozostawiając ślad dobra.

48. Chodźcie tą drogą i nie bójcie się. Gdyż, jeśli we Mnie pokładacie nadzieję, nie jest możliwe, abyście zabłądzili. Jeśli boicie się lub nie macie zaufania, wasza wiara nie jest absolutna, a Ja powiadam wam, kto chce iść za Mną, musi być przekonany o Mojej Prawdzie. (269, 50 – 51)