XIII. PRZEOBRAŻANIE i SPEŁNIANIE SIĘ ŚWIATA I STWORZENIA

Rozdział 58.

Królestwo pokoju Chrystusa i zakończenie Stworzenia

Decydująca siła w Królestwie Pokoju Chrystusa

1. Tak samo, jak zapowiedziałem wam te czasy cierpienia, tak również powiadam wam, że gdy chaos przejdzie, nastąpi harmonia pomiędzy ludźmi.

2. Pyszni, uważający się za wielkich, tacy, którzy są pozbawieni miłości bliźniego i sprawiedliwości, ci zostaną na dłuższy czas zatrzymani w zaświatach, aby dobro, pokój i sprawiedliwość uczyniły na ziemi postępy, a pośród nich, aby wzrastały duchowość i dobra nauka. (50, 39 – 40)

3. W ludzkim życiu zło zawsze tłumiło dobro. Natomiast Ja powiadam wam raz jeszcze, że zło nie zwycięży, lecz, że ludźmi będzie rządziło Moje Prawo Miłości i Sprawiedliwości. (113, 32)

4. Dusze, które w ludzkości w tym czasie będą się wcielały, będą do tego stopnia wierne dobru, że jeśli znajdą się ludzie o złych skłonnościach, to, jakby nie byli silni, będą musieli ugiąć się przed Światłem Prawdy, które one przedstawią im przed oczami — całkiem przeciwnie do tego, co dzieje się dzisiaj. Ponieważ zepsuci znajdują się w większości, uczynili ze zła siłę, która dobro dusi, zanieczyszcza i otacza. (292, 55)

5. W tym czasie o Uczniowie, będzie w ludzkich sercach Nowe Jeruzalem. Będziecie osiągali wysoki stopień uduchowienia, a Ja będę wysyłał do inkarnacji pomiędzy was, nie tylko dusze o wysokim stopniu rozwoju, aby przynosiły wam Moje Przesłania,. Będę wysyłał wam również dusze, którym będą potrzebne wasze cnoty, a one, gdy będą żyły pomiędzy wami, oczyszczą się ze swoich grzechów.

6. W tych czasach będzie odwrotność tego, co dzieje się dzisiaj, gdzie ja wysyłam do was dusze czyste, a wy oddajecie Mi je splamione z powrotem. (318, 46)

Nowy człowiek

7. Ludzie powstaną z brudu, błota i grzechu do Prawa, i cnót i będą kroczyć po ścieżkach Miłości i Łaski. Wszędzie będzie odczuwany Mój Duch, każde oko zobaczy Mnie, każde ucho Mnie usłyszy, a każdy rozum będzie pojmował Moje Objawienia i Inspiracje.

8. Ludzie, których uważano za nieporadnych i niewykształconych, nagle zostaną oświeceni i staną się Moimi Prorokami. Z ich ust popłyną słowa, będące dla zwiędłych serc, jak krystaliczna woda.

9. Tę wodę Prorocy zaczerpną ze Źródła Mądrości i Prawdy, którym Ja Jestem, w Nim odnajdą ludzie zdrowie, czystość i wieczne życie. (68, 38 – 39)

10. Moje Królestwo jest zachowane dla dzieci dobrej woli, które obejmą swój krzyż z miłości do Ojca i swojego bliźniego. To Królestwo, o którym do was mówię, nie znajduje się w jakimś określonym miejscu, ono może istnieć zarówno na ziemi, którą zamieszkujecie, jak również we wszystkich duchowych ojczyznach, gdyż Moje Królestwo składa się z Pokoju, Światła, Łaski, Siły, Harmonii, a to wszystko możecie uzyskać —, chociaż w ograniczonej formie — już w tym życiu. Duchową pełnię osiągniecie tylko po drugiej stronie tego świata, który obecnie zamieszkujecie. (108, 32)

11. Zaprawdę powiadam wam: jeśli dzisiaj ludzie są bardziej materią, niż duchem, jutro będą bardziej duchem, niż materią.

12. Ludzie próbowali swego ducha całkowicie zmaterializować, lecz tego totalnego zmaterializowania nie osiągną. Gdyż duch jest jak brylant, a brylant nigdy nie przestaje takim być, nawet gdy wpadnie w błoto. (230, 54)

13. Ludzie będą poświęcali swoją naukę, siłę, zdolności i swoje serce w służbie Boskiej Sprawy, nie zaniedbując swoich obowiązków i zadań na świecie. Zwrócą się ku zdrowym przyjemnościom, które będą lecznicze dla ich duszy i ciała. Będą walczyli o swoją odnowę i wolność, nie pozwolą się zarażać, nie będą brali niczego, czego nie będą potrzebowali. Wówczas z ziemi znikną zepsucie i bezwstyd, wtedy dusza uzyska absolutną władzę nad swoją cielesną powłoką, i chociaż będzie zamieszkiwała w ciele, prowadziła będzie duchowe życie miłości, braterstwa, i pokoju.

14. Będzie to czas, w którym znikną wojny, kiedy zapanuje wzajemny szacunek i gotowość do pomocy, gdzie stwierdzicie, że nie wolno wam już dysponować życiem swojego bliźniego, ani swoim. Będziecie wtedy wiedzieli, że nie jesteście posiadaczami waszego życia ani waszych dzieci, ani małżonka, ani tej ziemi, gdyż Ja jestem właścicielem całego stworzenia. Jednak, ponieważ jesteście Moimi ukochanymi dziećmi, jesteście również właścicielami tego wszystkiego, co jest Moje.

15. Ale chociaż jestem Panem i Właścicielem wszystkiego Stworzonego, nie byłbym w stanie zabić Moich stworzeń ani kogoś zranić lub przyprawić o ból. Dlaczego więc ci, którzy nie są właścicielami życia, przywłaszczyli sobie i dysponują tym, co do nich nie należy?

16. Gdy to Pouczenie zostanie zrozumiane przez ludzi, uczynią oni w swoim duchowym rozwoju krok do przodu, a ten świat będzie domostwem rozwiniętych dusz.

17. Nie wiecie, czy po tym czasie będziecie znowu zamieszkiwali tę planetę. Ja wyznaczę tych, którzy przeżyją te czasy Łaski, tych, którzy ujrzą tę ziemską niwę, która w innej epoce była doliną łez, zniszczenia i śmierci.

18. Wówczas te morza, góry i pola, które były świadkami tak wielkiego cierpienia, zamienią się w miejsca pokoju i w obraz zaświatów.

19. Zapowiedziałem wam, że gdy ustaną walki, już bliskie będzie wam Moje Królestwo, że wtedy wasza dusza zakwitnie cnotami. Moja Nauka będzie obecna we wszystkich duszach, a Ja będę objawiał się poprzez mężczyzn i kobiety. (231, 28 – 30)

20. Przygotowałem epokę, w której ludzkość wzrośnie w posłuszeństwie. Wasze wnuki zobaczą wspaniałość, którą wyleję na tę ziemię.

21. Bo Moja Wola musi wypełnić się na tym świecie, który przekazałem wam, jako ziemski raj i przyjdzie czas, w którym takie dusze będą przychodziły na tę planetę, które osiągnęły wysoki stopień rozwoju i które walczyły. Moje Boskie Światło opromieni ziemię i będzie panowało na niej wypełnianie Mojego Prawa. (363, 44)

Ziemia jako Ziemia Obiecana i obraz Królestwa Niebieskiego

22. Ta ziemia zhańbiona przez grzech, splamiona przestępstwem i zbezczeszczona chciwością i nienawiścią będzie musiała odzyskać swoją czystość. Ludzkie życie, które było nieustającą walką między dobrem a złem, stanie się domem dzieci Boga, domem pokoju, braterstwa, zrozumienia i szlachetnych dążeń. Jednak, aby osiągnąć ten ideał, ludzie będą musieli przejść przez doświadczenia, które obudzą ich z duchowego letargu. (169, 14)

23. Na grzechach, nienawiści i przestępstwie nie będę urządzał nowego świata, będę budował na mocnych fundamentach odnowy, doświadczenia i skruchy, wszystko w was odmienię. Nawet z ciemności wytryśnie światło, a ze śmierci stworzę życie.

24. Chociaż ludzie zhańbili i zbezcześcili ziemię – jutro swoimi dobrymi dziełami uczynią godną tę Ojczyznę, która zostanie uznana za Ziemię Obiecaną, na którą będą przychodzili, aby wypełniać szlachetne zadania. Kto będzie wówczas mógł wątpić w przemianę świata? (82, 44 – 45)

25. W obecnym czasie urządzam Świątynię Ducha Świętego, lecz, gdy zostanie zbudowana, nie będzie więcej żadnych domów spotkań, kościołów i miejsc pielgrzymowania lub stracą one rację bytu, razem ze swoimi religijnymi symbolami, rytuałami i tradycjami. Wówczas poczujecie Moją Wielkość i Obecność, za kościół uznacie wszechświat, a za nabożeństwo miłość do swoich bliźnich.

26. Z łona matki natury wytryśnie nowa wiedza, które z waszej nauki uczyni drogę do dobrobytu, gdyż na właściwą drogę sprowadzi ją sumienie, które jest głosem Boga.

27. Mózg nie będzie już panem świata, tylko współpracownikiem ducha, który go będzie prowadził i oświecał. (126, 35 – 36)

28. Wtedy, gdy świat osiągnie ponowne wyzwolenie i prowadzony Światłem Eliasza, wejdzie w to sprawiedliwe i dobre życie, będziecie mieli tu na ziemi odbicie duchowego życia, oczekującego was po drugiej stronie tego życia, a w którym wiecznie będziecie cieszyć się Pokojem i Światłem waszego Ojca.

29. Ale jeśli zastanawiacie się, jak wszystkie narody zjednoczą się w jednym, jak owe plemiona Izraela tworzące Naród Izraela, Ja powiadam wam: nie martwcie się, ponieważ, kiedy narody zostaną wysłane na „pustynię”, plagi zjednoczą je, a gdy to się stanie, wtedy na wszystkie potrzebujące serca spadnie z Nieba nowa „Manna”. (160, 39)

30. Tak jak Ziemia Obiecana została rozdzielona ludowi Izraela, tak cała Ziemia zostanie rozdzielona ludzkości. Stanie się to we właściwym czasie, po oczyszczeniu. Ponieważ Moją Wolą jest dokonanie tego podziału, będzie w nim sprawiedliwość i równość, aby wszyscy ludzie mogli pracować razem w tym samym dziele. (154, 49)

31. Wyobraźcie sobie postęp ludzkości, której moralność wypływa z uduchowienia, wyobraźcie sobie ludzkość bez ograniczeń i granic państwa, która dzieli po bratersku wszystkie środki do życia, oferowane jej przez ziemię.

32. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wyglądałaby ludzka nauka, gdyby jako ideał miała miłość jednych do drugich, gdyby człowiek poszukiwaną wiedzę odbierał poprzez Modlitwę.

33. Pomyślcie, jakie miałbym upodobanie w odbieraniu nabożeństwa od ludzi przez ich życie w miłości, w wierze, posłuszeństwie i pokorze, bez konieczności uciekania się do rytuałów i zewnętrznych form kultu.

34. To dopiero będzie życie dla ludzi, gdyż w nim będą oddychali pokojem, cieszyli się wolnością i odżywiali tylko tym, co zawiera Prawdę. (315, 57 – 58)

35. Grzechy ludzi zostaną wymazane i wszystko będzie wyglądało jak nowe. Światło czystości i dziewictwa oświeci wszystkie stworzenia, nowa harmonia powita tę ludzkość, a wtedy pieśń miłości, na którą tak długo czekałem, zacznie wznosić się od ducha człowieka do jego Pana.

36. Matka ziemia, która od najdawniejszych czasów została zbezczeszczona przez swoje dzieci, znów będzie nosić swoje najpiękniejsze szaty, a ludzie nie będą już nazywać jej doliną łez ani nie zamienią jej w pole krwi i śmierci.

37. Ten świat będzie jak małe sanktuarium w środku Wszechświata, z którego ludzie wznoszą swoje dusze do nieskończoności, w pełnej pokory i miłości komunikacji ze swoim Ojcem Niebieskim.

38. Moim dzieciom w ich duszy zostanie wyryte Moje Prawo, a w sercu Moje Słowo i jeśli w przeszłych czasach ludzkość miała ochotę na zło, znajdując rozkosz w grzechu, to wtedy nie będzie miała żadnego innego ideału oprócz dobra ani nie będzie znała innej przyjemności, jak chodzenie po Mojej Drodze.

39. Natomiast nie myślcie, że z tego powodu człowiek zrezygnuje ze swojej nauki lub cywilizacji i wycofa się w samotne doliny i góry, aby prowadzić prymitywne życie. Nie, wciąż jeszcze będzie cieszył się owocami drzewa nauki, które pielęgnował takim zaangażowaniem, a wówczas, gdy jego uduchowienie będzie większe, będzie taka również jego nauka.

40. Natomiast przy końcu czasów, gdy człowiek przejdzie całą tę drogę i zerwie z drzewa ostatni owoc, rozpozna marność swoich dzieł, które wcześniej wydawały mu się tak wielkie, będzie pojmował i odczuwał duchowe życie, dzięki czemu, jak nigdy przedtem będzie podziwiał dzieło Stworzyciela. Przez inspirację będzie odbierał wielkie Objawienia, a jego życie będzie powrotem do prostoty, naturalności i uduchowienia. Zanim ten dzień nadejdzie, przejdzie jeszcze trochę czasu, ale wszystkie Moje dzieci go zobaczą. (111, 12 – 14)

Zakończenie Stworzenia

41. Przygotowuję dolinę, w której zbiorę wszystkie Moje dzieci na Wielki Powszechny Sąd. Będę sądził z Doskonałością, Moja Miłość i Sprawiedliwość ogarną ludzi i w tym dniu znajdziecie zbawienie i uzdrowienie z wszelkiego zła.

42. Jeżeli dzisiaj pokutujecie za wasze uchybienia, to pozwólcie waszej duszy się oczyszczać. W ten sposób będziecie przygotowani, aby odebrać ode Mnie dziedzictwo, które przewidziałem dla każdego z was. (237, 6)

43. Moja miłość połączy wszystkich ludzi i wszystkie światy w jedno. Przede Mną znikną różnice ras, języków i plemion, a nawet różnice, które istnieją w rozwoju duszy. (60, 95)

44. Mój Duch zstąpił na każdą duszę, a Moi Aniołowie są w całym wszechświecie, wypełniając moje polecenia, aby wszystko uporządkować i sprowadzić na prawidłową ścieżkę. Wtedy, kiedy wszyscy wypełnią swoją misję, ignorancja zniknie, zło przestanie istnieć i tylko dobro będzie rządzić tą planetą. (120, 47)

45. Wszystkie światy, na których udoskonalają się Moje dzieci, są jak nieskończenie wielki ogród. Dzisiaj jesteście jeszcze delikatnymi sadzonkami, ale obiecuję, że nie zabraknie wam krystalicznej wody Moich Pouczeń i przez nawadnianie nimi będziecie nieustannie przybierali w mądrości i miłości, aż któregoś dnia, kiedy drzewa zapełnią się w pełni dojrzałymi owocami, Boski Ogrodnik będzie mógł pokrzepić się swoim dziełem, kosztując owoców własnej Miłości. (314, 34)

46. Pragnę, aby na końcu zmagań, kiedy wszystkie Moje dzieci zostaną zjednoczone na wieki w Duchowej Ojczyźnie, miały one udział w Moim nieskończonym szczęściu, jako Stwórcy, jako uznanie za to, że każdy z was wziął udział w Boskim Dziele, odbudowując lub  odrestaurowując.

47. Dopiero, jako istoty duchowe odkryjecie, że z tego wszystkiego, co od początku stworzyłem, nic nie zostało stracone, że we Mnie wszystko znowu zmartwychwstaje, wszystko powstaje do życia i się odnawia.

48. Jeśli tak wiele istot zostało utraconych na długi czas, jeśli wielu wykonało destrukcyjne uczynki zamiast dzieł życia, przekonają się, że czas ich zagubienia był tylko tymczasowy i że ich dzieła, bez względu na to, jak były złe, znajdują zadośćuczynienie w życiu wiecznym, a oni zmienią się we współpracowników Mojego nieustannie stwórczego Dzieła.

49. Czym jest kilka stuleci grzechu i ciemności, jakie miała ludzkość na ziemi, gdy porównacie je do Wieczności, z niekończącym się czasem ewolucji i pokoju? Z powodu waszej wolności woli odeszliście ode Mnie, a skłonieni przez sumienie znowu powrócicie do Mnie. (317, 17 – 20)

50. Ten świat nie jest wieczny i nie musi taki być. Kiedy ta siedziba przestanie mieć powód, dla którego teraz musi istnieć, zniknie.

51. Gdy wasza dusza nie będzie więcej potrzebowała lekcji udzielanej przez to życie, ponieważ ją w innym świecie wyższe oczekują, powie na podstawie uzyskanego w tej życiowej walce światła poznania: z jaką jasnością pojmuję teraz, że wszystkie niepowodzenia tego życia były tylko doświadczeniami i lekcjami, których potrzebowałam, aby lepiej rozumieć. Jak długi wydawał mi się ten „roboczy dzień”, gdy przygnębiały mnie cierpienia. Ale teraz, gdy wszystko przeszło —, jak krótki i ulotny wydaje mi się wobec Wieczności! (230, 47)

52. Otrzymałem daninę od całego stworzenia — od wielkiej gwiazdy, aż do prawie niewidocznej dla waszego oka istoty.

53. Wszystko podlega ewolucji, wszystko idzie swoim krokiem, kroczy naprzód, zmienia się, wznosi i udoskonala.

54. Wtedy gdy to osiągnie szczyt doskonałości, mój duchowy uśmiech będzie jak nieskończony świt w całym wszechświecie, z którego znikną wszelkie skazy, nędza, cierpienia i niedoskonałości. (254, 28)

Pieśń pochwalna odbudowanej harmonii Stworzenia

55. W Moim Duchu istnieje pieśń pochwalna, której tonów jeszcze nikt nie słyszał, nikt jej nie zna ani w Niebie, ani na ziemi.

56. Pieśń ta będzie słyszana w całym wszechświecie, gdy znikną cierpienie, nędza, ciemność i grzech.

57. Te Boskie tony znajdą oddźwięk we wszystkich duszach, a Ojciec i dzieci zjednoczą się w tym chórze harmonii i szczęśliwości. (219, 13)

58. Pragnę wznieść się w was jako Zwycięzca — pragnę, abyście waszego Ojca postrzegali jako Króla zastępów, który zwycięża w was zło, a samych siebie jako żołnierzy pełnych duchowej godności, zadowolenia i duchowego pokoju.

59. Wówczas podczas największego ze Zwycięstw zabrzmi Hymn Powszechnej Harmonii — ten Triumf, który nadejdzie, przy którym jednak ani wasz Ojciec, ani wy sami nie będziecie się martwić, że istnieją „zwyciężeni” miłością.

60. Naszymi „zwyciężonymi” nie będą dusze — będzie to zło, wszystkie ciemności, grzechy i niedoskonałości.

61. Zwycięstwo Ojca będzie polegało na zbawieniu wszystkich zacofanych dusz pogrążonych w ciemności i złu.

62. Jesteście w błędzie, jeśli sądzicie, że ktoś zostanie stracony. Nie byłbym Bogiem, gdyby tylko jedna dusza nie znalazła zbawienia.

63. Wszystkie te, które nazywacie demonami, są również duszami, które wyszły z Boga, a jeśli nadal dzisiaj błądzą, także one znajdą zbawienie.

64. Kiedy nastanie w nich prawdziwe Światło? Wtedy, gdy razem z duchowymi zastępami Światła, waszą modlitwą i waszymi czynami miłości i miłosierdzia zwalczycie ich niewiedzę i ich grzechy.

65. Doskonałe szczęście waszego Ojca i wasze będzie Wielkim Dniem Pana. Powszechna Uroczystość odbędzie się, wtedy, gdy przy Jego Stole wszyscy będziecie posilali się Chlebem Wiecznego Życia. (327, 47 – 48)

66. Czyż nie powiedziałem wam, że jesteście dziedzicami Mojej Chwały? A więc brakuje, tylko żebyście zdobywali zasługi, aby stała się wasza i abyście się nią cieszyli.

67. Wszystko to, co stworzyłem, nie było dla Mnie, tylko dla Moich dzieci. Pragnę jedynie waszej radości i waszej wiecznej szczęśliwości. (18, 59 – 61)

68. Wszelka moc, która ożywiała istoty i dawała życie organizmom, zwróci się ponownie do Mnie; Całe światło, które oświetlało światy, powróci do Mnie, a całe piękno, które zostało wylane na królestwa stworzenia, będzie ponownie w duchu Ojca; i jak tylko ponownie we Mnie, to życie zmieni się w duchową esencję, która zostanie wylana na wszystkie duchowe istoty, na dzieci Pana; bo nigdy nie wydziedziczę was z darów, które wam dałem.

69. Mądrość, Wieczne Życie, Harmonia, nieskończone Piękno, Dobroć, wszystko to i więcej, będzie w dzieciach Pana, gdy zamieszkają z Nim w miejscu Doskonałości. (18, 54 – 56)