XIII. PRZEOBRAŻANIE i SPEŁNIANIE SIĘ ŚWIATA I STWORZENIA

Rozdział 56.

Zwycięstwo i uznanie Duchowego Dzieła Chrystusa

Rozpowszechnianie Nauki Ducha przez Wysłanników Boga

1. Moje Prawo będzie w tym czasie arką zbawienia; kiedy wypłyną wody powodzi niegodziwości, bólu i nędzy, zaprawdę powiadam wam, że ludzie z innych narodów w karawanach przybędą do tego kraju przyciągnięci jego uduchowieniem, gościnnością i jego pokojem, a kiedy poznają to Objawienie oraz uwierzą w to, o czym mówiłem w Moim ostatnim Przyjściu, jako Duch Święty, również ich nazwę Izraelitami według ducha.

2. Wśród tych ludzkich rzesz będą Moi wysłannicy, których wyślę z powrotem do ich narodów, aby swoim braciom przynieśli Boskie Przesłanie Mojego Słowa.

3. Jednak nie wszyscy przyjdą do tego narodu, aby poznać Naukę, którą wam przyniosłem, ponieważ wielu przyjmie ją duchowo. (10, 22)

4. Wszyscy otrzymacie pokój, na jaki zasługujecie; ale obiecuję wam lepsze czasy.

5. Po oczyszczeniu, które na ziemi musi nastąpić, wystąpią przeze Mnie wysłani ludzie, cnotliwe dusze z wielkimi misjami, aby stworzyć posłuszną ludzką rodzinę.

6. Miną jeszcze cztery pokolenia po waszym, zanim Moja Nauka rozprzestrzeni się na cały świat i zbierze wspaniałe owoce. (310, 50)

Walka o uznanie Nowego Słowa

7. Dziś otacza Mnie mały tłum, ale jutro niezmierzone tłumy zgromadzą się wokół Mnie. Wśród nich faryzeusze, hipokryci, przyjdą szukać błędów w moim nauczaniu, aby podburzać opinię wielkich mas przeciwko mojemu Dziełu. Oni nie wiedzą, że —, zanim jeszcze przebadają Moje Dzieło — sami zostaną przejrzani. (66 ,61)

8. W swoim czasie osądziło Mnie trzech sędziów: Annasz, Piłat i Herod, a lud wydał na Mnie wyrok. Teraz powiadam wam, że wielu jest moimi sędziami, a jeszcze większa jest liczba tych, którzy zadadzą mi ból w tym czasie.

9. Natomiast im bardziej ludzie będą pogardzali Moim Prawem i Moją Nauką —, gdy będzie najbardziej prześladowana i odrzucona, rozlegnie się głos ludzi Wiary, gdyż nie stanie się to samo, co w „Drugim Czasie”, teraz nie będę sam. (94, 67)

10. Nastąpi krótki okres, w którym, będzie się wydawało, że Moje Słowo dane w tym czasie, zniknęło z oblicza ziemi.

11. Wtedy ludzie zaczną wymyślać duchowe nauki, nauczać nowych praw i przykazań. Będą siebie nazywali mistrzami, apostołami, prorokami i wysłannikami Boga, a Ja pozwolę im pewien czas mówić i siać. Pozwolę im wyhodować ich nasiona, aby, podczas zbioru owoców, dowiedzieli się, co zasiali.

12. Czas i żywioły przejdą nad ich nasionami, a ich kroki będą dla każdego z tych ludzkich dzieci jak sąd.

13. Konieczne jest, aby świat, żeby rozpoznać Prawdę, dowiedział się o oszustwie. Wtedy Prawda i Życiowa Esencja, które wam w tym czasie dałem, znowu powstanie między ludźmi w całej swojej czystości i duchowości. (106, 9 – 10)

Moc Nauki Ducha Świętego

14. Nastała nowa era dla ludzkości; To jest wiek światła, którego obecność będzie punktem kulminacyjnym na duchowej ścieżce wszystkich ludzi, aby mogli się przebudzić, zastanowić, pozbyć się ciężkiego obciążenia swoimi tradycjami, fanatyzmem i błędami, a następnie wznieśli się do nowego życia.

15. Jedni wcześniej, a drudzy później, krok po kroku wszystkie religie i sekty dotrą do niewidzialnej Świątyni, do Świątyni Ducha Świętego, która jest obecna w Moim Dziele, niezmienna jak filar wznoszący się do nieskończoności, w oczekiwaniu na ludzi wszystkich narodów i pokoleń.

16. Gdy wszyscy wstąpią do Mojej Świątyni, aby się modlić i medytować, zarówno jedni, jak i drudzy osiągną takie samo poznanie Mojej Prawdy. Dlatego, gdy ten punkt kulminacyjny na drodze zostanie osiągnięty, wszyscy powstaną zjednoczeni w tym samym prawie i będą czcić swojego Ojca w ten sam sposób. (12, 94-96)

17. Razem z narodem, który wychowuję i który wyrwałem z ciemności i niewiedzy, wypełnię proroctwa, które zostały dane w przeszłych czasach, a w obliczu Moich dowodów i cudów świat zadrży, a teologowie i interpretatorzy proroctw będą palili swoje księgi i będą się wewnętrznie przygotowywali do studiowania tego Objawienia. Ludzie z tytułami, mężczyźni nauki, ludzie z berłem i koroną zatrzymają się, aby wysłuchać Mojej Nauki i wielu powie: „Chrystus Zbawca powrócił”! (84, 60)

18. Zaprawdę powiadam wam, Moje Słowo, zmieni oblicze waszego obecnego świata i waszego całego życia.

19. Dla dzisiejszych ludzi sensem ich życia jest świat i jego przyjemności. Jednak wkrótce będą wyżej cenili duszę, niż ciało, a ciało wyżej, niż odzienie, a zamiast gonić za światowymi wspaniałościami, będą szukali nieśmiertelności duszy.

20. Na początku pojawi się fanatyzm na rzecz duchowości, dążenia do tego wzrosną do skrajności; ale potem serca uspokoją się i zakwitnie uduchowienie pełne prawdy i czystości. (82, 30-31)

21. Moja Nauka wywoła na świecie wielkie rewolucje, nastąpią wielkie zmiany w obyczajach i ideach, a nawet w naturze. Wszystko to będzie oznaczać początek nowej ery dla ludzkości, a dusze, które wkrótce wyślę na ziemię, będą mówić o wszystkich tych proroctwach. One będą objaśniały Moje Słowo i opisywały dzieła, aby pomagać przy odbudowie i rozwoju tego świata. (152, 71)

22. Nowa pieśń wytryśnie z duszy tych wszystkich, którzy nie mogli Mnie zobaczyć, a którzy w końcu Mnie ujrzeli, ponieważ Mnie szukali, mimo swojej niedoskonałości, a wy przecież wiecie, kto Mnie szuka, zawsze Mnie znajduje.

23. Jeśli chodzi o tych, którzy się Mnie zaparli, Mnie unikali, przemilczali Moje Imię, którzy nie chcieli uświadomić sobie Mojej obecności, im będą na ich drogach przydzielone takie doświadczenia, które otworzą im oczy i również pozwolą ujrzeć Prawdę. (292, 35 – 36)

24. Jak rwący prąd, który wszystko ze sobą porywa, taka będzie powódź, którą utworzy spirytualistyczna masa ludzka — powódź, której nikt nie będzie mógł powstrzymać, gdyż jej gwałtowność będzie niepokonana. A ten, kto będzie chciał postawić się jako przeszkoda, na jej drodze, ten zostanie porwany przez prąd.

25. Kto miałby na ziemi moc powstrzymania rozwoju duszy lub Boskich decyzji? Nikt. Jedyną Istotą o absolutnej mocy i sprawiedliwości, jest wasz Ojciec, a On postanowił, że każda dusza idzie naprzód ku doskonałości.

26. Jeśli Moje Boskie Prawa przez krótki czas były lekceważone przez ludzi, Ja zatroszczę się, aby Mój Głos został usłyszany, jak dźwięk głośnego dzwonu nawet przez umarłych dla duchowego życia. (256, 40 – 42)

27. Wtedy, kiedy ludzkość pozna Moje Pouczenie i pojmie jego treść, wtedy nabierze do niego zaufania i wzmocni się w swojej wierze, że jest ono pewną drogą, wodzem dla każdego człowieka, który chce żyć w sprawiedliwości, w miłości i respektując swojego bliźniego.

28. Gdy ta Nauka zadomowi się w sercach ludzi, oświeci ona życie rodzinne, umacniając rodziców w cnotach, małżeństwa w wierności, dzieci w posłuszeństwie, a nauczyciel wypełni ją z mądrością. Sprawi, że władcy będą wspaniałomyślni i zainspiruje sędziów do praktykowania prawdziwej sprawiedliwości. Naukowcy poczują się oświeceni, a to światło odkryje przed nimi wielkie tajemnice dla dobra ludzkości i jej duchowego rozwoju. W ten sposób rozpocznie się nowa era pokoju i postępu. (349, 35)

Wiedza na całym świecie o Powrocie Chrystusa

29. Gdy człowiek pogrążony w najgłębszej otchłani i wyczerpany walkami i cierpieniem nie ma nawet siły, aby samemu się ratować, przeżyje ze zdumieniem, jak z głębokości jego własnej słabości, rozpaczy i rozczarowania wydostaje się nieznana siła, która pochodzi od ducha. Kiedy on sobie uświadomi, że wybiła godzina jego uwolnienia, rozpostrze skrzydła i wznosząc się nad ruinami świata pychy, egoizmu i kłamstwa powie: „Tam jest Jezus ten wzgardzony. On żyje. Na próżno próbowaliśmy codziennie na każdym kroku Go zabić. On żyje i przyjdzie, aby nas ocalić i ofiarować nam całą swoją Miłość”. (154, 54)

30. Zaprawdę powiadam wam, gdy kiedyś nawet królowie zdumiewali się nad nędzą, w jakiej się urodziłem, to w tym czasie też będzie zdumienie, gdy wszyscy poznają nędzne otoczenie, które wybrałem, aby wam przynieść Moje Słowo. (307, 52)

31. Obecnie ludzkość znajduje się w przygotowawczej fazie. Jest to Moja Sprawiedliwość, która w niej działa, czego ludzie nawet nie zauważają. Ponieważ w swojej dumie, w swoim wyniosłym materializmie, wszystkie wydarzenia swojego życia, które są dla nich nieuniknione, przypisują przypadkowi.

32. Ale wkrótce Moje wołanie dotrze do serc, a wtedy one pełne skruchy zbliżą się do Mnie i będą Mnie prosić, aby zostały im wybaczone ich pycha i błędy.

33. Będzie to godzina ukrzyżowania duszy człowieka, w której po swoich wielkich rozczarowaniach, na krótki czas, przeżyje on absolutną pustkę, gdy stwierdzi fałsz swojej wspaniałości, kruchość swojej władzy i fałsz swoich ideologii.

34. Ale ten stan zamętu nie będzie trwał długo, ponieważ wtedy pojawią się Moi posłańcy i będą rozpowszechniali Moje nowe Przesłanie.

35. Po raz kolejny, tak jak w dawnych czasach, kiedy ambasadorzy Mojego nauczania wyszli ze wschodu i zanieśli znajomość Mojego Słowa na zachód, świat w tym czasie znowu ujrzy Moich posłańców, jak narodom i domostwom przynoszą Światło tego Przesłania.

36. Czy wyda się ludziom dziwne, że teraz Światło przesuwa się z zachodu na wschód? Czy z tego powodu nie uznają Przesłania, które Moi Posłańcy im w Moim Imieniu przyniosą? (334, 42 – 45)

37. Istnieją całe rasy, które Mnie nie uznają, narody, które uparcie dystansują się do Moich Praw, nie chcą poznać Mojej Nauki, jej się sprzeciwiają, gdyż uważają ją za niedopasowaną do czasów.

38. To są ci, którzy Mnie nie zrozumieli, którzy upierają się przy ziemskich swobodach. Są to również tacy, często czyniący dobro dla własnej korzyści, a nie ze wspaniałomyślności.

39. Ale dla każdego narodu i każdej rasy są przewidziane sprawiedliwość i doświadczenia, a te nadchodzą każdego dnia, aby ostatecznie, jakby to były pola uprawne, uczynić owocnymi te serca i dusze, a po uprawieniu, aby zasadzić w nich nasienie, wieczne ziarno Mojej Miłości, Mojej Sprawiedliwości i Mojego Światła.

40. Te narody będą mówiły o Mnie z miłością, te rasy będą pokładały we Mnie nadzieje, a w duszach wszystkich narodów tej ludzkości zabrzmią radosne pieśni, chóry pochwały i miłości do jedynego Pana wszystkich ludzi. (328, 12)