X. MATERIALIZM I SPIRYTUALIZM

Rozdział 47.

Materializm i Spirytualizm

Efekt panującego materializmu

1. Zaprawdę, powiadam wam, wielu ucieknie przed Moją Nauką ze strachu przed uduchowieniem, ale to ani rozum, ani duch będzie w nich przemawiał, lecz niskie namiętności „ciała”.

2. Kiedy dusza żyje oddana Prawdzie ucieka przed materializmem jak ktoś, kto oddala się z zatrutego środowiska. Wysoko stojąca dusza znajduje swoje szczęście w moralności — tam, gdzie panuje pokój, gdzie mieszka miłość. (99, 41 – 42)

3. Badajcie Moje Słowo, aż będziecie pewni jego czystości i jego prawdy. Tylko w ten sposób pójdziecie odważnie waszą drogą i będziecie mogli stawić czoła wtargnięciu materialistycznych wyobrażeń, które zagrażają duszy. Gdyż materializm jest śmiercią, jest ciemnością, jest niewolą i trucizną dla duszy. Nigdy nie wymieniajcie Światła ani wolności waszej duszy na ziemski chleb lub na nędzne materialne dobra!

4. Zaprawdę, powiadam wam, temu kto ufa Mojemu Prawu i wytrwa w wierze do końca, temu nigdy nie zabraknie środków do życia, a zawsze w momentach jego zjednoczenia z Moim Duchem, dzięki Mojemu nieskończonemu Miłosierdziu otrzyma chleb wiecznego życia. (34, 61 – 62)

5. Materializm ustawia się na drodze rozwoju duszy jak ogromna przeszkoda. Przed tym murem ludzkość zatrzymała się.

6. Znajdujecie się w świecie, w którym człowiek zdołał rozwinąć swoje siły intelektualne, używając ich w nauce dotyczącej materii. Ale pozostał ograniczony w swoim rozumowaniu o istnieniu duchowości, a jego wiedza odnośnie tego wszystkiego, co w całości nie dotyczy materii, jest zacofana. (271, 37 – 38)

7. Doświadczenia, jakie przeżywa wasz świat, są oznaką końca pewnej epoki, są upadkiem, lub śmiertelną walką czasu materializmu, gdyż materializm był w waszej nauce, w stawianiu waszych celów i w waszych namiętnościach. Materializm decydował o waszym oddawaniu Mi czci i o wszystkich waszych poczynaniach.

8. Miłość do świata, chciwość ziemskiego, pożądliwości ciała, przyjemność ze wszystkich niskich pożądań, egoizm, miłość własna i pycha były siłą przy pomocy, której wy, odpowiednio do waszej inteligencji i waszej ludzkiej woli, stworzyliście życie, którego owoce pozwoliłem wam zebrać, aby wasze doświadczenie stało się absolutne.

9. Jeśli ta epoka, która teraz zbliża się ku końcowi, będzie w historii ludzkości odznaczała się przez swój materializm — zaprawdę, powiadam wam, nowy czas będzie charakteryzował się swoim uduchowieniem, bo w nim sumienie i wola ducha urządzą na ziemi świat istot, które będą szczodre dzięki miłości — życie, w którym będzie odczuwana wibracja Ducha Ojca w duchu dzieci, bo wówczas wszystkie dary i umiejętności, które dzisiaj żyją ukryte w waszej istocie, będą miały jako pole działania Nieskończoność. (305, 41 – 42)

Istota Spirytualizmu

10. Spirytualizm nie jest mieszaniną religii. Jest on w swojej prostocie, najczystszą i najdoskonalszą nauką, jest Boskim Światłem, które w tym „Trzecim Czasie” spływa na ludzkiego ducha. (273, 50)

11. Nazwałem Spirytualizmem Objawienie, które mówi do was o życiu ducha, które was uczy bezpośredniego wchodzenia w kontakt z Ojcem i które wznosi was ponad materialne życie.

12. Zaprawdę, powiadam wam, Spirytualizm nie jest niczym nowym ani nie należy wyłącznie do tego czasu, tylko jest Objawieniem, które objawia się coraz bardziej w harmonii z duchowym rozwojem ludzkości.

13. Skoro nauka, którą wam daję, jest Spirytualizmem, który uczy doskonałej miłości do Boga i do waszego bliźniego i zaprasza na drogę prowadzącą do doskonałości, spirytualizm był także tym, czego nauczało prawo Boże w „Pierwszym czasie”, a Słowo Chrystusa w „Drugim Czasie”. (289, 20 – 22)

14. Spirytualizm nie jest religią, jest tą samą nauką, którą w osobie Jezusa głosiłem na świecie dla orientacji wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Jest on Moją Nauką, Miłości, Sprawiedliwości, Zrozumienia i Przebaczenia.

15. W tym „Trzecim Czasie” mówiłem do was jedynie z większą jasnością, ze względu na wasz duchowy, fizyczny i intelektualny rozwój. (359, 60 – 61)

16. Spirytualizm likwiduje zwyczaje i tradycje, które przez ludzi zostały wprowadzone i zatrzymywały duszę. Spirytualizm jest nieprzerwanym rozwojem i podnoszeniem duszy, która oczyszcza się i doskonali dzięki swoim umiejętnościom i właściwościom, aż dotrze do swojego Stwórcy. Spirytualizm ukazuje sposób, w jaki dusza wyraża swojego Pana, Go odczuwa i odbiera. Spirytualizm uwalnia duszę i doprowadza ją do rozwoju.

17. Duchowość jest uniwersalną mocą i uniwersalnym Światłem, które jest we wszystkim i do wszystkich należy. Nikomu nie będą wydawały się Moje Pouczenia obce.

18. Właściwości ducha są niezmienne, gdyż są cnotami Mojej Boskości, wiecznymi Siłami. Zrozumcie jednak, że zależnie od tego, jak żyliście, będziecie się mogli wykazać większą lub mniejszą czystością. (214, 57 – 59)

Kto może nazwać się naprawdę Spirytualistą?

19. Ten, kto na podstawie swojej wytrwałości, swojego rozwoju i miłości do Pouczeń Ojca, osiągnął określoną duchowość, będzie spirytualistą, również wówczas, gdy jego usta tego nie wypowiadają.

20. Kto ma wiarę i wzniesienie w swoich działaniach, będzie musiał odzwierciedlać to, co posiada jego duch. (236, 27 – 28)

21. Spirytualista wie, że Wszechmocny jest we wszystkim, że świat, wszechświat i Nieskończoność są przesiąknięte esencją Mojej obecności.

22. Kto Mnie rozpoznaje i pojmuje w ten sposób, jest żywą Świątynią Boga i nie będzie więcej materializował przejawów Ducha za pomocą symboli lub obrazów. (213, 31 – 32)

23. Spirytualizm jest Objawieniem ujawniającym i uczącym was wszystkiego, co posiadacie i nosicie w sobie. Sprawia, że rozpoznajecie, że jesteście dziełem Boga, że nie jesteście tylko materią, że istnieje coś ponad waszym ciałem, co wznosi was ponad poziom otaczającej natury i ponad nieczystość waszych namiętności.

24. Gdy człowiek uzyska uduchowienie, to każde Przykazanie i każde Pouczenie będzie budowało część światła jego ducha. Nawet wówczas, gdy jego pamięć nie zatrzyma ani jednego zdania lub żadnego słowa Moich Pouczeń, będzie nosił w sobie ich esencję, gdyż je zrozumiał, odczuł i je praktykuje. (240, 17 – 18)

25. Dobrym Spirytualistą będzie ten, kto w każdym ubóstwie w dobra materialne czuje się jak pan bogaty i szczęśliwy, gdyż wie, że jego Ojciec go kocha, że ma do kochania rodzeństwo, i że skarby świata obok bogactwa duszy mają drugorzędne znaczenie.

26. Dobrym spirytualistą będzie również ten, kto jako posiadacz dóbr materialnych będzie wiedział, jak je użytkować do dobrych celów i będzie ich używał, jako środków, które zostały mu dane przez Boga do spełnienia na ziemi ważnej misji.

27. Nie jest absolutnie konieczne być biednym, pogardzanym lub nędznym, aby zaliczać się do tych, którzy idą za Mną, jak również, aby być przeze Mnie kochanym, nie jest niezbędne należenie do tych, którzy doznają cierpienia. W prawdzie powiadam wam, że wy zgodnie z Moją Wolą, możecie być zawsze silni, zdrowi i właścicielami tego wszystkiego, co dla was stworzyłem.

28. Kiedy będziecie umieli być posiadaczami waszego dziedzictwa, doceniać każdą łaskę, a w życiu wszystkiemu nadać odpowiednie miejsce? (87, 28 – 30)

Spirytualizm w religiach i konfesjach

29. Ludzie przeżywają dzisiaj epokę chaosu, ponieważ nie pojęli, że całe ich życie i wszystkie starania powinny prowadzić do rozwoju ducha, którego celem jest jego dialog z Duchem Stwórcy.

30. Kultem, który w dzisiejszych czasach wyznaje większość ludzi, jest materializm.

31. Dopóki doktryny i religie będą obstawały przy swoich różnicach, świat będzie w dalszym ciągu podsycał swoją nienawiść i nie będzie mógł uczynić decydującego kroku ku prawdziwemu oddawaniu czci Bogu.

32. Ale kiedy ludzie porozumieją się i zjednoczą, a tym samym uczynią pierwszy krok ku miłości, jeśli jeszcze wciąż istnieją ludzie, którzy uważając, że posiadają klucz lub tajemnicę ocalenia i klucze do wiecznego życia, nie uznają tych wszystkich, którzy idą inną drogą, gdyż w ich pojmowaniu nie są oni godni, aby przyjść do Boga?

33. Uświadomcie sobie zatem prawdziwy cel Spirytualizmu, którego nauczanie jest ponad wszelkim wyznaniem, każdą ludzką ideologią i każdą sektą. (297, 38 – 41)

34. Spirytualizm nie jest żadną nową doktryną, która ma na celu rozwój doktryn z przeszłości— nie, jest on tym samym Objawieniem, jak to Pierwszego i „Drugiego Czasu”. Jest bazą wszystkich religii, o której chcę przypomnieć ludzkości w obecnym czasie podziałów, aby ona nie zapomniała swojego pochodzenia.

35. Dzieła człowieka, jego obyczaje i sposób oddziaływania na zmysły, aby sobie w różnych religiach pochlebiać i być z nich dumnym, jest sprzeczne z tym, co Moje Dzieło pragnie światu ukazać przed oczy. (363, 9)

36. W obecnym czasie daję wam nowe nauki, nad którymi powinniście pomyśleć — nauki miłości, które was zbawiają i wznoszą. Prawdy, które, chociaż gorzkie mają być światłem na waszej drodze.

37. Spirytualizm w czasie obecnym, podobnie jak w przeszłości Chrześcijaństwo, będzie zwalczany i prześladowany z gniewem, okrucieństwem i wściekłością, lecz pośród walki wyłoni się duchowa wola, czyniąc cuda i zdobywając serca.

38. Materializm, egoizm, pycha i miłość do świata będą siłami, które wystąpią przeciwko temu Objawieniu, które nie jest ani nowym, ani innym od tych, które przyniosłem wam w przeszłych czasach. Nauka, którą wam teraz objawiłem, a której nadajecie imię Spirytualizm, jest rdzeniem Prawa i Nauki, które zostały wam objawione w „Pierwszym” i „Drugim Czasie”.

39. Kiedy ludzkość zrozumie prawdę tej nauki, jej sprawiedliwość i nieskończoną wiedzę, którą ona objawia, odrzuci z serca wszelki strach, wszelkie uprzedzenia i przyjmie ją jako normę swojego życia. (24, 48 – 51)

40. Zaprawdę, powiadam wam, we wszystkich częściach świata są rozrzuceni spirytualiści — dojrzali ludzie, którzy doprowadzą ludzkość do pokoju.

41. Jednak powiadam wam, że zjednoczenie między spirytualistami całego świata nie nastąpi przez zorganizowanie nowego kościoła, gdyż ich siła nie będzie materialna. Ich zjednoczenie będzie istniało w myśli, w idei i w odniesieniu do czynów, w ten sposób ich siła będzie niezwyciężona, gdyż tę uzyskają z Wiecznego Źródła, które jest w Moim Duchu.

42. Im wszystkim inspiruję Moją Prawdę i również ich nawiedzam, aby z ich serc i umysłów zniknęły wszelkie zanieczyszczenia, bo nie wolno im mieszać się z Moim Światłem.

43. Wszyscy oni mają obowiązek, zatroszczyć się, by Spirytualna Nauka została objaśniona i zdefiniowana przez ich duchowe dary i nie została zanieczyszczona ludzkimi filozofiami. (299, 30 – 32)

44. Zaprawdę powiadam wam, historia Spirytualizmu zostanie lśniącymi literami zapisana w dziejach ludzkości.

45. Czy Izrael nie stał się nieśmiertelny przez wyzwolenie spod jarzma egipskiego? Czy miłość nie uczyniła chrześcijan nieśmiertelnymi w ich triumfalnym marszu? Podobnie spirytualiści staną się nieśmiertelni w walce o wolność ducha. (8, 64-65)