IX. NAUKI BOSKIEJ MĄDROŚCI

Rozdział 38.

Trzy Czasy Objawień i Siedem Epok Pieczęci

Zależność Boskich Objawień od rozwoju

1. W trzech odcinkach czasu, na jakie podzieliłem rozwój ludzkości, wyznaczyłem wam Moim Światłem równą, prostą i wąską ścieżkę dla postępu waszej duszy, drogę Miłości, Prawdy i Sprawiedliwości.

2. Prowadziłem was od Pouczenia do Pouczenia, od Objawienia do Objawienia, aż nadszedł ten czas, w którym wam powiadam, że możecie już kontaktować się ze Mną, od ducha do Ducha. Czy ludzkość w „Pierwszym Czasie” mogła kontaktować się ze Mną w ten sposób? — Nie, ona była zmuszona, aby móc poczuć się blisko Boskiego i Duchowego pomagać sobie materialnym kultem, rytuałem i ceremoniami, tradycjonalnym świątecznym posiłkiem i symbolami. Z tej nieumiejętności zbliżenia się do Duchowości, wzniesienia się do Boskości, poznania tego, co leży głęboko i wyjaśnienia tajemnic, powstały przeróżne religie, każda w zależności od stopnia duchowego zacofania lub duchowego postępu ludzi, przy czym jedne były bardziej przywiązane do Prawdy lub bardziej uduchowione, niż inne, lecz wszystkie dążyły do jednego celu. Jest to droga, którą przeszły dusze w przebiegu setek lat i epok — droga, na którą wskazują różne religie. Niektóre posuwają się bardzo powoli, inne zatrzymały się, a jeszcze inne zabłądziły i się splamiły. (12, 92 – 93)

3. Dzisiaj przychodzę w Duchu i zaprawdę powiadam wam: niektórzy uważają, że Ja w Pierwszym Czasie byłem was bliżej, niż dzisiaj. Tacy mylą się, gdyż Ja z każdym przyjściem zbliżałem się do was coraz bardziej.

4. Przypomnijcie sobie, że w „Pierwszym Czasie” zstąpiłem na górę i stamtąd zesłałem wam Moje Prawo wykute w kamieniu. W „Drugim Czasie” opuściłem wysokości góry i zszedłem do waszej doliny, stając się człowiekiem, aby żyć pośród was. W dzisiejszym czasie, żeby być z wami jeszcze bliżej, z waszego serca uczyniłem Moje Mieszkanie, aby się tam Objawiać, a z jego wnętrza mówić do ludzi. (3, 31)

5. Teraz rozumiecie, że Ja podzieliłem Moje Objawienia na Trzy Wielkie Odcinki Czasu.

6. Było to w duchowym dzieciństwie ludzkości, gdy Ojciec dał jej Prawo i obiecał Mesjasza, który otworzy jej bramę do nowej epoki.

7. Mesjaszem był Chrystus, który przyszedł do ludzi, gdy ci znajdowali się w czasie duchowej młodości. On uczył ludzi wyższego sposobu wypełniania Prawa, które wcześniej otrzymali od Ojca, a którego wypełniać nie potrafili. Słowo Boga mówiło przez usta Jezusa, więc dlatego mówię wam, że świat poprzez Naukę Miłości doskonałego Mistrza w dalszym ciągu słuchał Głosu i Przykazań swojego Ojca.

8. Jezus ze swojej strony zaoferował ludziom, przysłanie do nich Ducha Prawdy, aby dzięki Niemu pojęli to wszystko, czego z Jego Nauki nie zrozumieli.

9. A więc, Kochany Narodzie — to proste, skromne Słowo, którego słuchacie w obecnym czasie, jest Głosem Ducha Prawdy, jest Duchowym Światłem Boga, które wylewa się na waszą istotę, abyście otworzyli oczy na Nową Erę. To Światło, które wam, krok po kroku, pozwoli jasno pojmować wszystkie objawienia waszego Mistrza, jest Światłem waszego Ojca, Ducha Świętego, który odszukuje ludzi na wyższym stopniu rozwoju duszy, to znaczy, kiedy ona, aby rozumieć Boskie Objawienia, zbliża się do wieku dorosłego.

10. We wszystkim, objawionym wam przez to Światło, odbierzecie Wskazówki Ojca, gdyż „Słowo” jest we Mnie, a Duch Święty jest Moją własną Mądrością. (132, 10 – 15)

11. W przeszłych czasach nie mówiłem tak do was. W „Pierwszym Czasie” Prawo oświecało ludzką duszę, w „Drugim Czasie” oświecał Chrystus ludzkie serce Światłem Miłości. Dzisiaj oświeca Światło Ducha Świętego waszego ducha, aby go wznieść ponad wszystko, co ludzkie.

12. Te trzy Przesłania odebraliście od jednego i tego samego Boga, a pomiędzy nimi wszystkimi przeszedł czas — konieczny dla rozwoju duszy, aby mogła odebrać nowe Przesłanie lub nowe Pouczenie.

13. Teraz możecie zrozumieć, dlaczego nazwałem was Uczniami Ducha Świętego. (229, 50 – 52)

14. Gdybym powiedział wam wszystko w pierwszym Objawieniu, nie byłoby potrzebne, aby Mistrz, Mesjasz, musiał nauczać was nowych Objawień ani w czasie obecnym nie przyszedłby Duch Święty, aby pokazywać wam wspaniałość Duchowego Życia.

15. Dlatego powiadam wam, że nie macie się kurczowo trzymać tego, co objawiłem wam we wcześniejszych czasach, jak gdyby było to ostatnie słowo Mojej Nauki.

16. Na nowo przyszedłem do ludzi i przez długi czas objawiałem Siebie poprzez ich zdolności intelektualne, a wciąż mogę wam powiedzieć, że jeszcze nie zostało powiedziane Moje ostatnie słowo.

17. Zawsze szukajcie w Mojej Księdze Mądrości ostatniego słowa, nowej strony, która objawia wam znaczenie i treść tego, co było wam wcześniej dane, abyście byli Moimi Uczniami w Prawdzie. (149, 44 – 45)

Trzy Boskie Testamenty

18. Mojżesz, Jezus i Eliasz — to jest droga, którą Pan wyznaczył ludziom, aby im pomóc we wzniesieniu się do Królestwa Pokoju, Światła i Doskonałości.

19. Odczuwajcie w swoim życiu obecność Posłańców Pana. Żaden z nich nie umarł, wszyscy oni żyją, aby rozjaśniać drogę ludzi, którzy zbłądzili i pomagać im podnosić się z upadków i ich wzmacniać, aby z miłością poświęcali się doświadczeniom w spłacaniu długów.

20. Zrozumcie Dzieło, jakie wypełnił Mojżesz inspirowany przez Jehowę. Przebadajcie dokładnie Naukę Jezusa, przez którego mówiło „Boskie Słowo” i szukajcie duchowego sensu Mojego nowego Objawienia, którego epoka jest reprezentowana przez Eliasza. (29, 20 – 22)

21. Jeśli w „Drugim Czasie” Moje Narodzenie jako człowieka, było cudem, a kolejnym cudem było po Mojej fizycznej śmierci Moje Duchowe Zmartwychwstanie — zaprawdę powiadam wam — to Moje Objawienie w obecnym czasie poprzez ludzki rozum jest duchowym cudem.

22. Moje Objawienia wypełnią się w obecnym czasie, co do ostatniego. Pozostawię wam Moje Trzy Testamenty, które utworzą jedność.

23. Ten, kto wcześniej znał Ojca, jako Miłość, Ofiarę i Przebaczenie, dzisiaj ma Go poznać w pełni, aby go kochał i czcił, zamiast obawiać się Jego Sprawiedliwości.

24. Jeśli w „Pierwszym Czasie” byliście przywiązani do Prawa, to działo się tak z obawy, że Boska Sprawiedliwość was ukarze, dlatego posłałem wam Moje »Słowo«, abyście poznali, że Bóg jest Miłością.

25. Dzisiaj przychodzi do was Moje Światło, abyście nie błądzili i wierni wobec Mojego Prawa mogli dotrzeć do końca drogi. (4, 43 – 47)

26. Moje Nowe Pouczenia są potwierdzeniem tych, które dałem wam w „Drugim Czasie”, lecz sięgają one jeszcze dalej. Zauważcie, wtedy przemawiałem do ludzkich serc, natomiast teraz mówię do ducha.

27. Nie zaprzeczam żadnemu z Moich Słów, które dałem wam w przeszłych czasach — przeciwnie, daje im potwierdzone spełnienie i prawidłową interpretację. Tak samo powiedziałem wtedy do Faryzeuszy, którzy wierzyli, że Jezus chciał znieść Prawo: „Nie myślcie, że Ja przyszedłem, aby rozwiązać Prawo lub zaprzeczyć Prorokom — przeciwnie, Ja przyszedłem, aby je wypełnić”. Jakże mógłbym zaprzeczyć owemu Prawu i Proroctwom, jeśli stanowią one fundamenty Świątyni, która musiała zostać wzniesiona w sercach ludzi w trzech czasach i były zapowiedzią Mojego Przyjścia na świat? (99, 24 – 25)

28. Dzisiaj znowu powiadam wam: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”, a jeśli w obecnym czasie szukacie treści Moich Słów, odnajdziecie w nich wieczne Prawo Miłości, właśnie tę drogę, która wam wyznaczyłem na ziemi.

29. Wtedy wielu sądziło, że Chrystus zboczył z drogi i sfałszował Prawo. Dlatego zwalczali Go i prześladowali. Jednak Prawda zawsze zwycięża tak, jak światło słońca z ciemnością. Teraz będzie Moje Słowo znowu zwalczane, gdyż niektórzy sądzą, że w jego treści znajdują się sprzeczności, niejasności i pomyłki. Jednakże jego Światło ponownie zaświeci w ciemnościach tego czasu i ludzkość pozna, że Droga i Prawo, które wam objawiłem, są tymi samymi co w tamtych czasach i zawsze nimi pozostaną. (56, 69 – 70)

30. To Pouczenie jest Drogą do Wiecznego Życia, każdy, kto w tej Nauce odkryje wznoszącą siłę i doskonałość, będzie umiał ją z tymi Naukami połączyć, których was nauczałem, gdy byłem na ziemi, gdyż ich esencja jest ta sama.

31. Ten, kto nie potrafi odnaleźć Prawdy w Moich Naukach, będzie nawet zapewniał, że ta Nauka nie prowadzi do tych samych celów, do których prowadziła Nauka Jezusa, dusze oślepione złą interpretacją lub oszołomione religijnym fanatyzmem, nie będą mogły od razu pojąć Prawdy tych Objawień. Muszą przejść drogą doświadczeń, aby uwolnić się z ziemskiego sposobu myślenia, które im przeszkadza w zrozumieniu i wypełnieniu Mojego Przykazania, które naucza was, kochania jedni drugich. (83, 42 – 43)

32. Bezskutecznie będzie wielu ludzi mówiło, że ta Nauka jest nowa lub że nie posiada żadnego związku z Boskimi Objawieniami, które zostały wam dane we wcześniejszych czasach. Ja zapewniam was, że to wszystko, co powiedziałem do was poprzez ludzki rozum, ma swoje korzenie i podstawy w tym, co już proroczo zostało wam zapowiedziane w Pierwszym i w Drugim Czasie.

33. Jednak zamieszanie, o którym do was mówię, nadejdzie, dlatego że ci, którzy te Objawienia interpretowali, narzucili ludziom swoje interpretacje, a te były częściowo trafne, a częściowo błędne. Również będzie się to działo, z powodu tego, że to Duchowe Światło Moich Nauk było przed ludźmi ukrywane lub czasami dawane im w sfałszowanej formie. Dlatego dzisiaj, gdy nadszedł czas, aby Moje Światło uwolniło was z ciemności waszej niewiedzy, wielu ludzi zaprzeczyło temu, że To może być Światłem Prawdy, gdyż ich zdaniem nie pokrywa się z tym, czego wcześniej was nauczałem.

34. Zapewniam was, że żadne z Moich Słów nie przepadnie i że ludzie obecnego czasu dowiedzą się tego, co w przeszłych czasach rzeczywiście powiedziałem. Gdy świat pozna Spirytualizm, wówczas powie: „Rzeczywiście, wszystko to Jezus już powiedział!”.

35. Rzeczywiście wszystko wam już powiedziałem, pomimo to, że z wielu Objawianych Prawd ogłaszałem tylko to, co w nich podstawowe. Pozostawiłem je wam, abyście powoli uczyli się pojmować, gdyż w tamtym czasie ludzkość była jeszcze niezdolna do zrozumienia tego wszystkiego, co wam teraz pokazuję w pełnym zakresie. (155, 24 – 27)

Trzeci Czas

36. Jest to „Trzeci Czas”, w którym nauczyłem was lekcji, która ma duchowo zjednoczyć ludzkość. Gdyż jest Moją Wolą, aby języki, rasy, przeróżne ideologie nie stanowiły więcej przeszkody dla ich zjednoczenia. Duchowa esencja, z której stworzyłem ducha, jest taka sama, jaką posiadają wszyscy i u wszystkich są takie same substancje, z których składa się krew, płynąca przez ludzkie żyły. Dlatego wszyscy są równi i Mnie godni i dla wszystkich znowu przyszedłem. (95, 9)

37. Zmiany, jakich doświadczy ludzkie życie, będą tak wielkie, że będzie się wam wydawało, jakby jeden świat się skończył, a inny się narodził.

38. Tak jak we wszystkich czasach życie ludzkie podzielone było na epoki lub okresy, a każdy z nich czymś się odznaczał — czy to przez jakieś odkrycia, przez odebrane Boskie Objawienia, przez swój rozwój w sensie piękna, które człowiek nazywa sztuką lub przez swoją naukę — tak, teraz rozpoczynający się czas, epoka, która właśnie się przedziera jako jutrzenka, odznaczał się będzie rozwojem Darów Ducha — tej strony waszej istoty, o którą powinniście byli dbać, aby oszczędzić sobie wiele zła, co jednak zawsze odsuwaliście na później.

39. Czy nie sądzicie, że ludzkie życie może całkowicie się zmienić, gdy rozwinie się duchowość i wprowadzi w czyn Dary Ducha i Prawo, które na tym świecie dyktowane jest przez sumienia?

40. Wkrótce pojmą wszystkie narody, że Bóg przemawiał do nich we wszystkich epokach, że Boskie Objawienia były drabiną, którą Pan spuścił do ludzi, aby oni mogli do Niego się wspinać.

41. Ten nowy czas będą niektórzy nazywali Czasem Światła, inni Czasem Ducha Świętego, a jeszcze inni Czasem Prawdy. Jednakże Ja powiadam wam, że jest to czas rozwoju duszy, duchowego odbudowania i oddawania długów.

42. Jest to Epoka, której sobie od dawna życzyłem, aby żyła w sercu człowieka, a która nieustannie była przez niego samego zwalczana i niszczona — Czas, którego jasność będzie oglądana przez wszystkich, a pod którego światłem, zjednoczą się wszystkie dzieci Pana: nie w jednej ludzkiej wspólnocie religijnej, która jednych przyjmie, a innych odrzuci, która rozgłosi własną prawdę, a innym jej odmówi, która, aby zwyciężyć używa niegodnej broni lub, która daje ciemność zamiast Światła. (135, 53 – 54, 57 – 59)

43. Jest to „Trzeci Czas”, w którym dusza musi uwolnić się z kajdan materializmu. Przyniesie to ze sobą walkę światopoglądów, która będzie gwałtowniejsza, niż ta, którą zna historia ludzka.

44. Zepsucie, egoizm, pycha, przestępstwo, kłamstwo i wszystko to, co zacienia wasze życie, upadnie, jak potłuczone figurki bożków do stóp tych, którzy oddawali im cześć, aby zrobić miejsce pokorze. (295, 64 – 65)

Siedem Epok Zbawienia

45. Pierwszy z tych duchowych etapów rozwoju jest reprezentowany przez Abla, Pierwszego sługi Ojca, który oddawał Bogu ofiarę całopalenia. Jest on symbolem składania ofiary. Przeciwko niemu podniosła się zazdrość.

46. Drugą epokę reprezentuje Noe. Jest on symbolem Wiary. Zbudował Arkę na podstawie Boskiej inspiracji i wprowadził do niej ludzi, aby ich ocalić. Przeciwko niemu podniósł się powątpiewający tłum z szyderstwem i swoim pogańskim usposobieniem. Ale Noe pozostawił swoje nasienie Wiary.

47. Trzeci okres symbolizuje Jakub. Uosabia siłę, jest Izraelem — tym, który jest mocny. On duchowo zobaczył drabinę do Nieba, po której wszyscy będziecie się wspinali, aby usiąść po „Boskiej Prawicy”. Przeciwko niemu podniósł się Anioł Pana, aby poddać próbie jego siłę i wytrwałość.

48. Czwarta jest symbolizowana przez Mojżesza, on uosabia Prawo. On pokazuje Tablice, na których jest Ono zapisane dla ludzkości wszystkich czasów. To On był tym, który uwolnił Naród swoją niezmierzoną Wiarą, aby prowadzić go drogą ocalenia do Ziemi Obiecanej. Jest On symbolem Prawa.

48. Piąty odcinek czasu jest reprezentowany przez Jezusa, »Boskie Słowo« Niepokalanego Baranka, który mówił do was przez wszystkie czasy i w dalszym ciągu mówić będzie. On jest Miłością, z powodu, której stał się człowiekiem, aby żyć w ludzkim świecie. On ucierpiał ból, który wskazał ludzkości drogę Ofiary, Miłości i Miłosierdzia, na której ma ona znaleźć zbawienie od wszystkich swoich grzechów. Przyszedł jako Mistrz, aby nauczać, jak pomimo prostego pochodzenia żyje się w Miłości, dochodząc, aż do ofiarowania samego siebie i jak się umiera, kochając, przebaczając i błogosławiąc. On ucieleśnia piąty etap, a jego symbolem jest Miłość.

49. Szósty odcinek czasu reprezentuje Eliasz. On jest symbolem Ducha Świętego. On nadjeżdża swoim „ognistym pojazdem”, przynosząc Światło do wszystkich narodów i do wszystkich, wam nieznanych, lecz Mi znanych, światów, gdyż Ja jestem Ojcem wszystkich światów i wszystkich stworzeń. Ten etap jest tym, w którym żyjecie — tym Eliasza. To, co was oświeca, jest jego światłem. On jest reprezentantem tych Nauk, które były ukryte, a które będą objawione ludzkości tego czasu.

50. Siódmy odcinek czasu będzie uosobiony przez samego Ojca. On jest końcowym celem, najwyższym punktem w rozwoju. W Nim jest Czas Łaski, Siódma Pieczęć.

51. Tym samym została rozwiązana tajemnica Siedmiu Pieczęci. To jest powodem, dla którego wam mówię, że obecna epoka jest epoką Szóstej Pieczęci, gdyż pięć z nich już przeszło, szósta jest teraz otwarta, a siódma pozostaje jeszcze zamknięta, jej zawartość jeszcze nie nadeszła, jeszcze nie jest czas, aby nadszedł dla was ten etap. Gdy nadejdzie, będą rządziły Łaska, Doskonałość i Pokój. Jednak aby do niego dotrzeć — ileż łez będzie musiał człowiek jeszcze wylać, aby swoją duszę oczyścić? (161, 54 – 61)

52. Księga Siedmiu Pieczęci jest historią waszego życia, waszego rozwoju na ziemi, ze wszystkimi jego walkami, namiętnościami, sporami i ostatecznie ze zwycięstwem dobra i sprawiedliwości, miłości i uduchowienia nad namiętnościami materializmu.

53. Uwierzcie w Prawdzie, że wszystko jest skierowane na duchowy i wieczny cel, abyście każdą lekcję umieszczali na odpowiednim, należnym jej miejscu.

54. Jak długo, oświeca was Światło Szóstej Pieczęci, tak długo będzie to czas sporów, wyrzeczeń i oczyszczenia, lecz gdy ten czas minie, dotrzecie do nowego odcinka czasu, w którym Siódma Pieczęć przyniesie wam Nowe Objawienia. Jakże zadowoloną i szczęśliwą będzie dusza tych, którzy powitają nowy czas, jeżeli zostanie ona uznana za czystą i przygotowaną. Tak długo, jak długo oświeca was Szósta Pieczęć, będą się ciało i dusza oczyszczać. (13, 53 – 55)

55. Księga, która została zapieczętowana w Niebie, otworzyła się na szóstym rozdziale. Jest to Księga Siedmiu Pieczęci, która zawiera Mądrość i Sąd, a z powodu Mojej Miłości do was została odpieczętowana, aby objawiać wam swoje głębokie Nauki.

56. Człowiek, ośmielany tchnieniem Boskiego Ducha, przeżył na ziemi pięć epok, lecz, mimo to, nie pojął duchowego sensu życia, celu swojego istnienia, swojego przeznaczenia i jądra swojej istoty. Wszystko było dla jego rozumu nieprzeniknioną tajemnicą, taką jak dla jego duszy była zapieczętowana Księga, której treści nie był w stanie zinterpretować.

57. Niejasno przeczuwał Duchowe Życie, ale w rzeczywistości nie znał drabiny rozwoju, która doprowadza istoty bliżej do Boga. Nie znał swojej bardzo wielkiej misji na ziemi ani należących do jego Ducha cnót i Darów do zwyciężania w walkach, do wznoszenia się ponad ludzkimi potrzebami i do duchowego doskonalenia, aby zamieszkać w Wiecznym Świetle.

58. Było niezbędne, żeby Boska Księga została otwarta i żeby ludzie przyjrzeli się jej zawartości, aby mogli ocalić się z ciemności niewiedzy, która jest powodem wszelkiego zła, które istnieje na świecie. Kto mógłby tę Księgę otworzyć? Czy może teolog, naukowiec lub filozof? Nie, nikt, nawet sprawiedliwe dusze nie mogły objawić wam jej treści, gdyż to, co ochraniała ta Księga, było Boską Mądrością.

59. Tylko Chrystus »Słowo«, tylko On sam, Boska Miłość mógł to uczynić, lecz również wówczas, było niezbędne odczekanie, aż ludzie będą w stanie przyjąć Boskie Przesłanie, nie zostając oślepieni blaskiem Mojej Duchowej Obecności. W ten sposób ludzkość musiała przejść pięć etapów sprawdzianów, nauk, doświadczeń i rozwoju, aby osiągnąć odpowiedni rozwój, który by jej pozwolił na poznanie tajemnic, które przechowała dla ludzi Księga Boskiej Mądrości.

60. Prawo Boga, Jego Boskie Słowo dane przez Chrystusa i wszystkie przekazy Proroków, Posłańców i Wysłańców były nasieniem, które podtrzymywało Wiarę ludzkości w Boskie Obietnice, które zawsze zapowiadały ocalenie i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi.

61. Teraz nadszedł oczekiwany czas na Wielkie Objawienie, dzięki któremu powinniście wszystko to zrozumieć, co poprzez czasy wam objawiałem i dowiedzieć się, kim jest wasz Ojciec, kim wy jesteście i jaki jest powód waszego istnienia.

62. Teraz jest czas, w którym, na podstawie osiągniętego przez was duchowego rozwoju, przeżytych sprawdzianów i zgromadzonego doświadczenia, możecie przyjąć Światło Mądrości od Mojego Ducha do waszego, które w oczekiwaniu na wasze przygotowanie przechowywane jest w Moim skarbcu. A ponieważ ludzkość osiągnęła niezbędny stopień rozwoju, aby odebrać Moje Przesłanie, wysłałem do niej tutaj, ten pierwszy Promień Mojego Światła, który pozwolił mówić w ekstazie tym, niewykształconym i prostym ludziom, służącym Mi jako Przekaziciele Głosu.

63. Ten Promień Światła był tylko przygotowawczy, jest on jak światło o świcie, kiedy zapowiada nowy dzień. Później Moje Światło docierając do was w pełni, rozjaśni wasze istnienie i zlikwiduje nawet ostatni cień niewiedzy, grzechu i nędzy.

64. Ten Czas, którego jutrzenkę podziwiacie w Nieskończoności, jest Szóstą Epoką, która rozpoczyna się w duchowym życiu ludzkości — Erą Światła, Objawień, wypełnienia starych przepowiedni i zapomnianych obietnic. Jest to Szósta Pieczęć, która podczas otwarcia zalewa mądrością waszego ducha przesłaniem pełnym sprawiedliwości, wyjaśnień i objawień. (269, 10 – 18)

65. Uczniowie, Ja chcę, aby cnoty waszych serc, były szatami okrywającymi nagość waszej duszy. Tak mówi do was Pocieszyciel — Duch, który został obiecany w „Drugim Czasie”.

66. Ojciec wiedział już o cierpieniu i sprawdzianach, które ludzkość będą przygniatały i o stopniu zepsucia, jaki ludzie osiągną. Przyjście Pocieszyciela oznacza dla was zdjęcie Szóstej Pieczęci, oznaczające początek nowego etapu w rozwoju ludzkości. Od tego momentu dla wszystkich ludzi nastaje Boski Sąd, każde życie, każdy czyn, każdy krok będą surowo sądzone. Jest to koniec odcinka czasu, a nie koniec życia.

67. Jest to zakończenie czasów grzechu i jest niezbędne, aby cała zawartość tej Szóstej Pieczęci Boskiej Księgi była wylana na dusze, wyrywając je z ich letargu, aby człowiek się pozbierał i przeżył harmonię swojego ducha z całym Stworzeniem i przygotował się na czas, w którym zostanie zdjęta przez Baranka, Siódma Pieczęć, która przyniesie ostatnie krople z kielicha cierpienia, ale również i tryumf Prawdy, Miłości i Boskiej Sprawiedliwości. (107, 17 – 19)

68. Chcę, aby w obecnym czasie ludzkość przygotowywała się, aby, gdy zostanie zdjęta ostatnia pieczęć, ludzie byli tego świadomi i pospieszyli do słuchania i rozumienia nowych Objawień. Chcę, aby nacje i narody były silne, aby wytrzymały cierpienie tych dni.

69. Nazwę błogosławionymi tych, którzy będą wiedzieli jak przetrwać doświadczenia tych dni i dam im nagrodę za ich wytrwałość i Wiarę w Moją Moc, poprzez to, że pozostawię ich, jako rodziców nowej ludzkości. (111, 10 – 11)

70. Gdy zakończy się Siódma Pieczęć razem z sześcioma innymi, zostanie również zamknięta ta Księga, która była Sądem Boga nad ludzkimi czynami, od pierwszego do ostatniego. Wówczas Pan otworzy nową, niezapisaną Księgę, aby w niej zanotować zmartwychwstanie umarłych, uwolnienie uciskanych, odnowę grzeszników i zwycięstwo dobra nad złem. (107, 20)