VIII. CZŁOWIEK

Rozdział 35.

Moc myśli, uczuć i woli

Wysyłanie i odbieranie myśli i ich działanie

1. Istnieją siły, które — niewidoczne dla ludzkiego oka i niezauważone przez naukę humanistyczną — mają nieustający wpływ na wasze życie.

2. Istnieją dobre i istnieją złe, jedne dają wam zdrowie, a inne powodują u was choroby, istnieją pełne Światła i ciemne.

3. Skąd pochodzą owe siły? Z ducha, Uczniowie, z umysłu i uczuć.

4. Każda inkarnowana lub bezcielesna dusza wysyła podczas myślenia wibracje, każde uczucie wywiera jakiś wpływ. Możecie być pewni, że świat jest pełen takich wibracji.

5. Teraz możecie łatwo pojąć, że tam, gdzie myśli i żyje się po dobremu, muszą istnieć uzdrawiające siły i wpływy, a tam, gdzie żyje się poza Prawem i regułami, które wyznaczają dobro, sprawiedliwość i miłość, muszą egzystować siły zła.

6. Obie wypełniając przestrzeń, walczą ze sobą, mając wpływ na uczuciowe życie ludzi, a gdy ci są w stanie je rozróżniać, odbierają dobre podszepty, a oddalają złe. Jednak, gdy są słabi,niewytrenowani w czynieniu dobra i nie potrafią sprzeciwić się tym wibracjom, istnieje zagrożenie, że staną się niewolnikami zła, że ulegną jego panowaniu. (40, 58 – 63)

7. Wszystko Duchowe jest we wszechświecie Źródłem Światła, dla was widocznym lub niewidocznym, a to Światło jest siłą, jest mocą jest inspiracją. Światło, wypływa również z idei, słów i czynów odpowiednio do posiadanych przez nie czystości i wysokości. Im wyżej stoją idee lub dzieło, tym delikatniejsza i subtelniejsza jest ich wibracja i wychodząca z nich inspiracja, chociaż dla niewolników materializmu jest ona trudniejsza w odbiorze. Pomimo to — ogromne jest duchowe oddziaływanie, jaki wywierają podniosłe myśli i czyny. (16, 16)

8. Kiedy z waszego umysłu wpływa idea lub myśl Światła, to dociera ona do swego przeznaczenia, aby wypełnić swoje dobroczynne działanie. Kiedy z waszego umysłu zamiast dobrej myśli wychodzą nieczyste promieniowania, to będą one czyniły tylko szkody tam, dokąd je wysyłacie. Powiadam wam, również myśli są czynami, a jako takie pozostaną zapisane w księdze istniejącej w waszej duszy.

9. Takie, jakie są wasze czyny dobre lub złe — z powrotem otrzymacie zwielokrotnione to, co życzyliście swoim bliźnim. Byłoby dla was lepiej uczynić sobie samemu coś złego, niż życzyć tego swojemu bliźniemu.

10. Dlatego w „Drugim Czasie” powiedziałem do was „to, co się zasiało, to się zbierze”, gdyż jest niezbędne, abyście rozpoznali wasze doświadczenia z tego życia, pomyśleli nad tym, że wasze plony, chociaż pomnożone, obdarzą wasz tym samym nasieniem, które zasialiście.

11. O ludzkości, ty nie chciałaś przemyśleć Nauki swojego Mistrza ani jej odczuć, ani nią żyć! (24, 15 – 18)

12. Jest to powodem, dla którego wam powiedziałem, że nie rozpoznaliście mocy myśli. Dzisiaj powiadam wam, że myśl jest głosem i słuchaniem, że jest bronią i tarczą. Zarówno stwarza, jak i niszczy. Myśl skraca odległości pomiędzy przebywającymi od siebie daleko i odnajduje tych, których ślad zaginął.

13. Rozpoznajcie swoją broń, zanim walka się zacznie. Ten, kto się przygotuje będzie silny i nie do pokonania. Nie będzie niezbędne, abyście wymachiwali morderczą bronią, waszym mieczem ma być czysta i jasna myśl, waszą tarczą Wiara i miłość bliźniego. Nawet w ciszy powinien wasz głos rozbrzmiewać, jako przesłanie Pokoju. (76, 34)

14. Czuwajcie nad tym, uważając, abyście nie splamili waszego umysłu nieczystymi myślami. Jest on stwórczy i jeżeli dacie przytułek złemu wyobrażeniu, jego działanie jest wciągające w dół na niskie poziomy, a wasza dusza otoczy się ciemnością. (146, 60)

15. Zjednoczone myśli dużej grupy ludzkiej będą w stanie zwalczyć złe wpływy i strącić bożków z ich postumentów. (160, 60)

16. Dzisiaj mogę was zapewnić, że w przyszłości porozumiewanie się przez myśli osiągnie wielki rozwój, a przez ten środek porozumiewania zniknie wiele barier dzisiaj dzielących jeszcze narody i światy. Gdy nauczycie się łączenia się z waszym Ojcem myślami, gdy osiągniecie dialog od ducha do Ducha — co mogłoby wam wówczas sprawiać trudność w kontaktowaniu się z waszym widzialnym lub niewidzialnym, obecnym, lub nieobecnym, bliskim lub odległym rodzeństwem? (165, 15)

17. Wasze myśli osiągają Mnie zawsze, jakie by nie były niedoskonałe, a wasze Modlitwy odbieram również wtedy, gdy brakuje w nich Wiary, którą zawsze powinniście w nie wkładać. Powodem tego jest, że Mój Duch odbiera wibrację i uczucia wszystkich istot.

18. Natomiast ludzie, którzy z powodu swojego egoizmu dystansują się jedni od drugich, z dala od Duchowego Życia w następstwie materializmu, w który w dzisiejszych czasach się uwikłali, nie są przygotowani do tego, aby się porozumiewać między sobą poprzez swoje myśli.

19. Pomimo to, powiadam wam, że jest niezbędne, abyście rozpoczęli szkolenie swojego ducha. Aby to osiągnąć, mówcie do dusz, również, gdy nie otrzymujecie od nich żadnej dokładnie uświadamianej odpowiedzi.

20. Jutro, gdy wszyscy nauczą się dawać, będą otrzymywali coraz więcej oznak duchowego  porozumiewania, o jakim ludzie nigdy nie marzyli. (238, 51)

Siła uczuć, życzeń lub obaw

21. W każdym momencie wychodzą z was myślowe lub duchowe wibracje, lecz w większości przypadków wypromieniowujecie egoizm, nienawiść, gwałtowność, próżność i niskie namiętności. Ranicie i czujecie, gdy was się rani: lecz nie kochacie i dlatego nie czujecie, gdy jesteście kochani, a nasycając otoczenie, w którym żyjecie, waszymi chorymi myślami i coraz większym cierpieniem, napełniacie niesmakiem swoje istnienie. Natomiast Ja powiadam wam, nasycajcie wszystko Pokojem, Harmonią, Miłością, a wtedy będziecie szczęśliwi. (16, 33)

22. Nigdy nie myślcie źle o tych, którzy was nie lubią, nie czujcie goryczy wobec tych, którzy was nie rozumieją, gdyż swoimi myślami przekazujecie nawet najbardziej wewnętrzne uczucie, jakie macie wobec swoich bliźnich. (105, 37)

23. Czy widzicie tych ludzi, którzy przemocą chcą być mocni? Wkrótce zobaczycie ich przekonanych o swojej pomyłce.

24. Ja udowodnię im, że tylko poprzez dobro, będące promieniowaniem miłości, można być prawdziwie wielkim i mocnym. (211, 22 – 23)

25. Wam brakuje Wiary, aby unieść głowę i uśmiechając się pełni nadziei, bez nieufności spojrzeć przyszłości w twarz, gdyż w przyszłości Ja Jestem.

26. Jakże często jesteście chorzy, tylko, dlatego że tak myślicie, gdyż na każdym kroku sądzicie, że prześladuje was pech i czyha na was cierpienie. Wówczas swoim myśleniem przyciągacie ciemne siły, którymi zaciemniacie swoje materialne życie i drogę duchowego postępu.

27. Natomiast Ja jestem tutaj u was, aby na nowo rozpalić Wiarę w Życie, w Prawdę w Wieczne, w doskonały Pokój, jak również, aby was nauczyć, jak przyciągać Światło. (205, 28-29)

Brak Samozaparcia

28. Człowiek uczynił się podwójnie winnym: nie tylko, dlatego że nie podejmuje żadnych wysiłków, aby opadła zasłona, która zabrania mu poznania najwyższych pouczeń, lecz również, dlatego że nie uwolnił się z pęt materii, które go — w przeciwieństwie do radości duchowych — uwiodły do cielesnych przyjemności. Jest to powodem, dlaczego uczynił z siebie niewolnika, nad którym panują namiętności i dopuścił, że jego dusza jest taka, jak sparaliżowanego, który niczego nie czyni, aby być zdrowym.

29. Widzę na wszystkich obszarach większość ludzi bez zasad, wszędzie spotykam tylko słabych ludzi. A jaka jest tego przyczyna? Taka, że nie macie wystarczająco odwagi i siły woli, aby wydostać się z brudu, w którym tkwicie, pokonać lenistwo, które kuje kajdany przywiązujące was do materii, co jest powodem wszelkich występków i wszystkich błędów.

30. Jednak człowiek nie chce uczynić użytku z tej siły, w którą został wyposażony, którą jest wola — „woli”, która powinna być, nieograniczonym prawodawcą, która powinna być najwyższym przewodnikiem, która popierana przez rozsądek powinna walczyć — władza przeciwko władzy, panowanie przeciwko panowaniu, po jednej stronie namiętności i pożądania, po drugiej rozsądek i wola, aż te ostatnie bitwę zwyciężą i będziecie mogli powiedzieć, że jesteście wolni.

31. Wówczas będziecie mogli być tacy, jak wielcy Prorocy, wielcy oświeceni i nadludzie. Wówczas będziecie mogli żyć razem z dzikimi zwierzętami i bawić się z gadami. Gdyż zaprawdę powiadam wam, są to was obciążające uchybienia, które sprawiają, że obawiacie się swoich małych braci, a to jest również powodem tego, że oni was atakują.

32. Jednak gdybyście znaleźli czas, aby obserwować ludzi, odkrylibyście, że istnieją ludzie, którzy są bardziej dzicy, niż tygrys i mają więcej trucizny, niż kobra. (203, 3 – 6)