VI. STWORZENIE

Rozdział 26.

Inne światy

Powszechne Światło Chrystusa

1. Kiedyś powiedziałem do was: „Ja jestem Światłością świata”, gdyż mówiłem, jako człowiek i ponieważ ludzie nie znali niczego, co wykraczałoby poza ich mały świat. Teraz w Duchu, powiadam wam, Ja jestem powszechnym Światłem, które rozjaśnia życie wszystkich światów, niebios i domostw, które oświeca i obdarza życiem wszystkie istoty i stworzenia. (308, 4)

2. Ja jestem wiecznym Siewcą. Jeszcze zanim przyszedłem na ziemię i zostałem nazwany przez ludzi Jezusem, byłem już Siewcą, znali Mnie już ci, którzy znajdowali się poza zmaterializowaniem, błędami lub nieświadomością — ci, którzy zamieszkiwali regiony i domostwa, których jeszcze nie znacie ani sobie wyobrazić nie potraficie.

3. Zanim przyszedłem na ziemię, wysłałem wam wielu spośród tych, którzy Mnie znali, aby dać światu dowód o Sobie, aby zapowiedzieć Przyjście Chrystusa, Miłości i „Słowa” Ojca. Wśród nich jedni byli Prorokami, inni „Przygotowującymi ścieżki”, a jeszcze inni Apostołami.

4. Ten świat nie jest jedyny, na którym Moje Kroki pozostawiły ślady. Gdziekolwiek Zbawiciel był niezbędny, tam byłem obecny.

5. Jednakże muszę wam powiedzieć, że w innych światach Mój Krzyż i Mój Kielich zostały usunięte poprzez odnowę i miłość waszego rodzeństwa, podczas gdy tutaj na tym świecie, po wielu setkach lat wciąż jeszcze jestem ukoronowany cierniami, torturowany na krzyżu waszych niedoskonałości i wciąż jeszcze piję kielich żółci z octem.

6. Ponieważ Moje Dzieło Miłości obejmuje Zbawienie całej ludzkości, czekam na was z nieskończoną cierpliwością i każdej ludzkiej istocie udzieliłem nie tylko jednej, lecz wielu okazji do wzniesienia się i przez wiele epok oczekiwałem przebudzenia się tych, którzy zapadli w głęboki letarg. (211, 26 – 29)

7. Na drabinie do doskonałości istnieje wiele szczebli, w »Dolinie Ducha« i w nieskończonej przestrzeni wszechświata istnieje wiele światów. Natomiast, zaprawdę powiadam wam, zawsze objawiałem się wszystkim, a Moje Objawienie pomiędzy nimi było odpowiednie do szczebla duchowego rozwoju świata, na którym się znajdowali. (219, 34u.)

8. Podczas gdy ludzkie stworzenia dyskutują nad Moją Boskością, Moją egzystencją i Moją Nauką, istnieją światy, na których jestem kochany w sposób doskonały.

9. W tym samym czasie, w którym niektórzy osiągnęli wielką duchową czystość, wasza planeta przeżywa czas ogromnego duchowego i moralnego zepsucia. (217, 65 – 66)

Duchowa łączność między światami

10. Moje Boskie Światło świeci wszędzie; gdziekolwiek Mnie szukacie, Moją obecność odnajdziecie.

11. Ja jestem Ojcem, który dąży do tego, żeby pomiędzy wszystkimi Jego dziećmi zaczynała panować harmonia — zarówno pomiędzy tymi, które zamieszkują ziemię, jak i tymi, które żyją w innych światach.

12. Duchowa harmonia pomiędzy wszystkimi istotami objawi im wielkie poznanie, przyniesie im dialog od ducha do ducha, który skraca odległości, zbliża nieobecnych i likwiduje fronty oraz granice. (286, 1 – 3)

13. Człowiek uczyni wielkie kroki ku uduchowieniu, jego duch przekroczy ludzkie granice i dotrze do wyższych światów, aby wejść w kontakt ze swoimi braćmi i odebrać światło, które oni mają mu do zaproponowania.

14. Będzie mógł zejść do poziomów życia, w których przebywają istoty o mniejszym stopniu rozwoju, zacofane istoty, aby im pomóc w pozostawieniu za sobą ich nędznego bytowania i we wstępowaniu na lepszy poziom życia.

15. Bardzo długa jest drabina, po której dusza wstępuje ku swojej doskonałości, na niej spotkacie nieskończoną ilość istot na różnym szczeblu rozwoju i będziecie im proponowali coś z tego, co posiadacie, jak również one ze swojej strony będą wam ofiarowywały coś z ich duchowego bogactwa.

16. Wówczas odkryjecie, że ten świat nie jest jedyny, który walczy o swoją poprawę. Dowiecie się, że dusza rozwija się na wszystkich planetach, że na wszystkich pulsuje i wzrasta, wypełniając swoje przeznaczenie, a Ja chcę, abyście się przygotowali, aby ze wszystkimi braćmi zawrzeć związek, abyście z nimi rozmawiali w tym świętym pragnieniu poznania jedni drugich, miłowania i wzajemnego wspierania.

17. Czyńcie to poprzez wasze myśli, w Moim Imieniu, w koniecznym posłuszeństwie. Gdy to ćwiczenie rozpoczniecie, będziecie w stanie krok po kroku interpretować ich prośby, ich nauki i ich dobre czyny.

18. Ja tęsknię za tym, abyście harmonizowali z waszymi braćmi na i poza tą planetą, która jest obecnie waszym domem. Zawierajcie związki przyjaźni, proście o pomoc, gdy jej potrzebujecie i spieszcie z pomocą tym, którzy was proszą, o to, co wy posiadacie. (320, 44 – 46)

Poznanie innych światów i form życia

19. Często pytaliście się Mnie, co istnieje poza tym światem i czy te gwiazdy, które krążą po swoich drogach we wszechświecie, są takimi światami jak wasz.

20. Moja odpowiedź na waszą ciekawość nie zdjęła w pełni zasłony z tej tajemnicy, gdyż widzę, że nie posiadacie potrzebnego rozwoju do zrozumienia ani absolutnie koniecznego uduchowienia do harmonizowania z innymi światami.

21. Jeszcze nie poznaliście i nie pojęliście nauk, jakie proponuje wam wasza planeta, na której żyjecie, a już chcielibyście poszukiwać innych światów. Nie byliście w stanie, stać się braćmi, między sobą, mieszkańcami jednego i tego samego świata, a chcecie odkrywać istnienie istot w innych światach.

22. Na początek, powinno wam wystarczyć przypomnienie sobie, że wam w „Drugim Czasie” powiedziałem: „W domu Ojca istnieje mieszkań wiele” i że wam potwierdzając te słowa, powiadam, że nie jesteście jedynymi mieszkańcami wszechświata i że wasza planeta nie jest jedynie zamieszkałą.

23. Pokoleniom jutra będzie dane, zobaczenie otwartych bram, które przybliżą im inne światy i będą one miały powód, aby Ojca podziwiać.

24. Dobro i Miłość, z których rozkwitają dobroczynność i Pokój, będą kluczami, które otworzą drzwi tajemnicy, poprzez co ludzie uczynią krok ku powszechnej harmonii.

25. Dzisiaj jesteście jeszcze odizolowani, ograniczeni, upośledzeni, gdyż wasz egoizm pozwolił wam żyć tylko dla »świata« bez dążenia do wolności i wzniesienia duszy.

26. Co stałoby się z wami, próżni ludzie — istoty, które przez swój materializm stały się małe — gdyby zostało wam dozwolone dotarcie do innych światów, zanim uwolnilibyście się z waszych ludzkich błędów? Jakim byłoby ziarno, które zasialibyście? Podziały, nieograniczona ambicja, próżność.

27. Zaprawdę powiadam wam: aby osiągnąć to poznanie, za którym tęskni każdy człowiek, aby otrzymać to Objawienie, które uwolni jego myślenie od pytań dręczących go i budzących jego ciekawość, człowiek będzie musiał się bardzo oczyścić, czuwać i się modlić.

28. Nie będzie to sama nauka, która objawi mu Moje tajemnice, jest konieczne, aby to pragnienie wiedzy było inspirowane duchową miłością.

29. Gdy w życiu ludzi będzie się odbijała Duchowość — powiadam wam, że wówczas nie będziecie musieli się nawet wysilać, aby prowadzić badania poza waszym światem, gdyż w tym samym momencie zostaniecie odszukani przez tych, którzy zamieszkują wyższe domostwa. (292, 3 – 11)

30. W domu waszego Ojca istnieje wiele mieszkań, które są nieskończoną ilością szczebli drabiny prowadzącej do doskonałości, stamtąd zstępuje Duchowy Świat, aby się pomiędzy wami objawiać.

Przeznaczenie gwiazd

31. Wiele razy pytaliście się Mnie od ducha do Ducha, o powód istnienia owej niezmiernie wielkiej liczby gwiazd i planet, które świecą nad waszym światem i mówiliście do Mnie: „Mistrzu są te światy puste?”

32. Natomiast, Ja powiadam wam: jeszcze nie nadszedł czas, w którym wam to w pełni objawię. Dopiero wówczas gdy człowiek osiągnie duchowość, będą mu dane wielkie objawienia i będzie mógł utrzymywać dialog od ducha do ducha z owymi ukochanymi istotami Mojej Boskości, a wówczas będzie mogła zaistnieć wymiana myśli pomiędzy wszystkimi braćmi.

33. Jednakże już dzisiaj powinniście się dowiedzieć: wszystkie światy są zamieszkałe przez Moje stworzenia, nic nie jest puste, wszystko jest błogosławionymi polami i ogrodami, pod opieką Marii, ucieleśnionej Boskiej Czułości.

34. Duch Święty znowu przekaże przez wasze usta wielkie nauki, które są nieznane wam i ludzkości. Kiedy, kochany narodzie? Wówczas, gdy zapanuje u was uduchowienie i oddanie waszej misji. (312, 10 – 12)

35. Patrz, Mój Narodzie, spójrz na niebo, przyjrzyj mu się dokładnie, a doświadczysz, że w każdej gwieździe jest obietnica, świat, który na ciebie czeka, są to światy z życiem, które obiecane są dzieciom Boga i które wszyscy będziecie zamieszkiwali. Gdyż wy wszyscy poznacie Moje Królestwo, które nie zostało stworzone tylko dla określonych istot: zostało stworzone jako uniwersalne domostwo, w którym zjednoczą się wszystkie dzieci Pana. (12, 24)