VI. STWORZENIE

Rozdział 25.

Natura

Prawa Natury

1. Uczyłem was postrzegania Boga w waszej duchowej wyobraźni, jako Jedności Wszystkiego, jako Cudu bez granic, jako Siły powodującej ruch i akcję w całym wszechświecie — jako Życie manifestujące się zarówno w zwykłej roślinie, jak i w tych światach, które poruszają się po swoich drogach w milionowych ilościach we wszechświecie, bez tego, aby którykolwiek z nich był nieposłuszny rządzącym nim prawom.

2. Tym Prawem jestem Ja, wasz Bóg, Prawem nieustannego rozwoju, które zdumiewa człowieka i otwiera przed nim nowe pola do badań, które umożliwiają mu wciąż dalsze wnikanie w tajemnice Natury. (359, 74 – 75)

3. Zrozumcie, że Prawo jest drogą, utorowaną Miłością Najwyższego Stwórcy, aby wiodła każde Jego stworzenie. Pomyślcie nad otaczającym was życiem, które składa się z pierwiastków i organizmów o nieskończonej liczbie, a w końcu odkryjecie, że każde ciało i każda istota porusza się po drodze, która sprawia wrażenie, że jest kierowana przez obcą i tajemniczą siłę. Ta siła jest Prawem, które Bóg ustanowił dla każdego stworzenia.

4. Kiedy zbadacie te wiele znaczące procesy, dojdziecie w końcu do wniosku, że wszystko rzeczywiście żyje, porusza się i wzrasta według najwyższego Przykazania. (15, 4)

Obecność Boga w Naturze

5. Szukajcie Mnie we wszystkich przeze Mnie dokonanych dziełach, a będziecie mogli znaleźć Mnie wszędzie. Spróbujcie Mnie usłyszeć, a odbierzecie Mnie w mocnym głosie wychodzącym z każdego stworzenia; gdyż Mi nie sprawia żadnej trudności wyrażenie Siebie poprzez istoty Stworzenia.

6. Ja objawiam Siebie, zarówno w gwieździe, w szalejącym sztormie, jak również w przyjemnym świetle jutrzenki. Pozwalam zabrzmieć Mojemu Głosowi w melodyjnym głosie ptaka, jak również wyrażam go poprzez zapach kwiatów. A każda forma Mojego wyrazu, każdy aspekt, każde dzieło, mówi do was o miłości, o wypełnianiu prawa sprawiedliwości, o mądrości i o wieczności w duchowości. (170, 64)

Natura jest Stworzeniem Boga i alegorią Duchowości

7. Wielu uczyniło z Natury swojego boga, poprzez to, że ją czci jako twórcze źródło tego wszystkiego, co egzystuje. Jednak zaprawdę powiadam wam, ta Natura, z której łona wyszły wszystkie istoty — siły materialne i otaczające was królestwa natury — nie jest stwórczynią, została ona przedtem zaplanowana i stworzona przez Boskiego Stwórcę. Nie jest ona przyczyną ani powodem dla życia. Ja jedynie, wasz Pan jestem początkiem i końcem, Alfą i Omegą. (26, 26)

8. Wszystko to, co was otacza i okrywa w tym życiu, jest odbiciem życia wiecznego, jest głęboką nauką, która, aby została zrozumiana, jest objaśniana poprzez materialne formy i obiekty.

9. Jeszcze nie wniknęliście w podstawy tej cudownej nauki, a człowiek ponownie pomylił się, gdyż pojął to życie, które prowadzi na ziemi, tak jakby to była wieczność. Zadowolił się zajmowaniem zewnętrznymi formami, a wzgardził tym wszystkim, co jest w nich zawartym Boskim Objawieniem — tym, co jest Esencją i Prawdą, które są obecne w całym Stworzeniu. (84, 31 – 32)

10. Nie chcę przed wami ukrywać niczego, co włożyłem w Naturę dla waszego utrzymania, zdrowia, pożywienia, dobrego samopoczucia i rozkoszy Moich dzieci.

11. Wręcz przeciwnie: tak jak wam proponuję chleb ducha i zapraszam was do odetchnięcia Boską Esencją i pokrzepienia się duchowym aromatem, tak samo powiadam wam, że nie powinniście, ani pogardzać, ani odsuwać się od tego, co darowuje wam Natura, gdyż tylko tak uzyskacie harmonię, zdrowie i energię, a przez to prawidłowe wypełnienie prawa życia. (210, 22)

12. Bezrozumną istotą kieruje instynkt, który jest jej wewnętrznym głosem, jej mistrzem, jej przewodnikiem. Jest on jak światło, które pochodzi od jej matki Natury, rozjaśniając jej drogę, którą w swoim życiu ma ona do zrobienia — drogę również niebezpieczeństw i ryzyka.

Panowanie dzieci Boga nad Naturą

13. Weźcie przykład harmonii, z jaką żyje każdy rodzaj, z aktywności tych, którzy są pracowici. Weźcie sobie do serca przykłady wierności lub wdzięczności. Są to przykłady, w których jest obecna Boska Mądrość, gdyż pochodzą od Moich stworzeń, które również wyszły ze Mnie. (320, 34+37)

14. Siły Natury będą wam posłuszne, gdy wypełnicie Moje Prawo i będziecie Mnie o to prosili dla dobra waszych bliźnich. (18, 47)

15. Czyż nie uczyłem was, że nawet rozpętane siły natury mogą usłyszeć waszą Modlitwę i się uspokoić? Jeżeli słuchają Mojego Głosu — dlaczego nie miałyby słuchać głosu dzieci Pana, gdy te się przygotowały? (39, 10)

16. Dałem duchowi władzę nad materią, aby wychodził zwycięsko z doświadczeń i dotarł aż do końcowego celu swojej drogi. Natomiast walka będzie wielka, gdyż odkąd człowiek stworzył na ziemi jedyne królestwo, w które wierzy, zniszczył harmonię, która powinna trwać pomiędzy nim i wszystkim go otaczającym. Ze swojego dumnego tronu chce wszystko podporządkować władzy swojej nauki i wmusić swoją wolę elementom i siłom Natury. Jednak to nie udało mu się, gdyż od dłuższego czasu zerwał więzy przyjaźni z Prawem Duchowym.

17. Gdy teraz temu narodowi powiedziałem, że siły natury mogą być mu posłuszne, to istnieli tacy, którzy w to nie uwierzyli i powiadam wam, że mieli oni podstawy do wątpienia, gdyż Natura nigdy nie będzie posłuszna tym, którzy jej nie szanują, hańbią lub z niej szydzą. Natomiast ten, kto potrafi żyć w zgodzie z Prawem Ducha i materii — co oznacza życie w harmonii ze wszystkim go otaczającym, ten będzie podczas swojego życia zgadzać się ze  swoim Stwórcą i zdobywać uprawnienia, aby elementy natury mu służyły i były mu posłuszne, jak należy się każdemu dziecku posłusznemu swojemu Ojcu, Stwórcy wszystkich rzeczy. (105, 39)

18. Nie kłamię ani nie przesadzam, gdy wam powiadam, że królestwa natury mogą słyszeć wasz głos, być wam posłuszne i was respektować.

19. Historia Izraela została zapisana jako świadectwo na Moją Prawdę, a w niej możecie odkryć, jak Boski Naród Boga był nieustannie uznawany i respektowany przez siły i elementy Natury. Dlaczego miałoby to nie obowiązywać również wobec was?

20. Czyżbyście uważali, że Moja Moc albo Moja Miłość do ludzkości uległy zmianie z upływem czasu? Nie, wy rzesze, które słuchacie tego Głosu, Światło Mojego Ducha zalewa was, Moja Moc i Moja Miłość są wieczne. (353, 64)

Człowiek i Natura

21. Jednak wy musicie mieć się na baczności, o narody ziemi, gdyż, jeżeli w dalszym ciągu będziecie Mojej Boskiej inspiracji używali, aby wyzywać żywioły — jeżeli tego niewielkiego poznania, jakie posiadacie, nadal będziecie używali dla zła, otrzymacie bolesną i surową odpowiedź wtedy, gdy tego najmniej oczekujecie. Wy wyzywacie powietrze, ogień, ziemię, wodę i wszystkie siły i już wiecie, jaki będzie wasz plon, jeżeli nie skorygujecie na czas waszego zachowania, aby móc zatrzymać żywioły rozpętane waszym brakiem rozsądku.

22. Zwracam waszą uwagę na to, że właśnie dopełniacie miary, którą Moja Boska Sprawiedliwość dozwoliła waszej wolnej woli, zbyt wyzywacie Naturę. A ponieważ jesteście mali, którzy czują się wielkimi, przychodzi to Słowo, aby ostrzec was przed niebezpieczeństwem, w jakim się znajdujecie. (17, 60 u.)

23. Powiedziałem wam, że żaden liść nie porusza się na drzewie bez Mojej Woli, a teraz powiadam wam, że żaden element Natury nie jest posłuszny innej woli, niż Moja.

24. Również powiadam wam, że Natura może być dla ludzi tym, czym oni zechcą: Matką rozrzutną w błogosławieństwa, czułość i pożywienie lub suchą pustynią, gdzie panuje głód i pragnienie, Mistrzem mądrym w nieskończone objawienia o życiu, o miłości, dobru i wieczności, lub gorzkim sędzią w obliczu hańby, nieposłuszeństwa i pomyłek ludzi.

25. Mój Ojcowski Głos powiedział do pierwszych ludzi, błogosławiąc im: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniając ziemię, uczyńcie ją sobie poddanną  i bądźcie panami nad rybami w morzu, ptakami na niebie i nad wszystkimi stworzeniami, które poruszają się po ziemi”.

26. Tak, ludzkości, stworzyłem człowieka, aby był panem i miał władzę nad przestrzenią powietrzną, nad wodami, nad całym stałym lądem i nad królestwami natury stworzenia. Jednakże powiedziałem »panem«, ponieważ ludzie — sądząc, że swoją nauką panują nad ziemią — są niewolnikami. Chociaż wierzą, że manipulują elementami natury, są ofiarami swojej niedojrzałości, wyrachowania i niewiedzy.

27. Ludzka władza i nauka zdobyły ziemię, morza i przestrzeń powietrzną, lecz ich władza i ich siła nie są w harmonii z władzą i siłą natury — która, jako wyraz Boskiej Miłości — jest życiem, mądrością, harmonią i doskonałością. W dziełach ludzi w ich nauce i w ich władzy objawia się tylko pycha, samolubstwo, próżność i złość. (40, 26 – 30)

28. Czy widzicie zaburzoną równowagę sił natury i głębokie przemiany, które one wycierpiały? Czy jesteście świadomi, dlaczego jesteście doświadczani ich rozpętanymi żywiołami? Powodem tego jest to, że zniszczyliście harmonię, jaka istniała pomiędzy duchowym i materialnym życiem, poprzez co wywołaliście ten chaos, w którym teraz się pogrążacie. Jednak jak tylko człowiek będzie posłuszny prawom, które rządzą życiem, znowu zapanuje Pokój, dostatek i szczęśliwość. (108, 58)

29. Jak mogą wasze czyny na ziemi być doskonałe, gdy widzę was zwaśnionych z elementami natury, które są właśnie tym, z czego żyjecie?

30. Moja Nauka nie chce przeszkadzać wam w wykorzystywaniu elementów i sił natury, ale nakazuje wam i uczy was używania ich w dobrym celu.

31. W waszych rękach siły natury mogą z braci stać się sędziami, którzy was ciężko ukarzą.

32. Był najwyższy czas, żeby ludzie zebrali owoce doświadczenia, aby dłużej nie wyzywali żywiołów. Gdyż z całą swoją nauką nie będą w stanie ich zatrzymać. (210, 43 – 46)

33. Drzewo nauki zostanie wstrząśnięte w obliczu szalejącego sztormu, a jego owoce spadną na ludzkość. Jednakże kto wyzwolił łańcuch tych żywiołów, jeżeli nie człowiek?

34. Co prawda poprzednie istoty ludzkie, również poznały cierpienie, aby obudziły się do rzeczywistości, do Światła sumienia i poddały się Prawu. Natomiast rozwinięty, świadomy i wykształcony człowiek obecnego czasu — jak śmie hańbić drzewo życia. (288, 28)

35. Tym, którzy sądzą, że Ja karzę ludzi poprzez to, że uwalniam na nich żywioły natury, powiadam, że gdy tak myślą, ulegają wielkiej pomyłce. Gdyż natura rozwija i zmienia się, a przy jej przemianach i przejściach powstają przewroty, które powodują u was cierpienia, gdy nie wypełniacie Mojego Prawa, ale wy przypisujecie to Boskim karom.

36. Co prawda działa w nich Moja Sprawiedliwość, lecz gdybyście wy — uprzywilejowana istota z Boską Iskrą, która oświetla jej duszę — żyli w harmonii z otaczającą was naturą, to wasz duch wzniósłby was ponad przemiany, ponad żywioł sił natury i wy nie cierpielibyście. (280, 16)

37. Czymże innym jest natura jak nie wielkim stworzeniem? Tak, Uczniowie, stworzeniem, które się również rozwija, oczyszcza, różnicuje i udoskonala, aby móc w swoim łonie dać schronienia ludziom jutra.

38. Jakże często jesteście zniechęceni naturalnymi zjawiskami jej przemian w udoskonalaniu się i uważacie je za Boskie kary, nie uświadamiając sobie, że wy również z wraz z Naturą i Stworzeniem, oczyszczacie się, rozwijacie i kroczycie ku doskonałości. (283, 57 – 58)