III. CZAS CHRZEŚCIJAŃSTWA KOŚCIELNEGO

Rozdział 15.

Pozorni chrześcijanie, kościelne błędne nauki i nadużycia

Chrześcijanie z imienia

1. Większa część tej ludzkości nazywa się Chrześcijańską; lecz Boski Mistrz powiada wam: jeżeli byłaby rzeczywiście Chrześcijańską, swoją miłością, pokorą i swoim pokojem przekonałaby już resztę ludzi. Jednak Moja Nauka pozostawiona już w „Drugim Czasie” jako Testament, nie istnieje w sercach ludzkości, nie żyje i nie kwitnie w ludzkich dziełach. Jest przechowywana w zakurzonych księgach, a ja nie przyszedłem po to, aby do ludzi mówić o księgach.

2. Zamiast księgi przyniosłem wam Moje Życie, Moje Słowo i Moje Czyny, Moje Cierpienie i Moją Śmierć jako człowieka. Powodem tego, że większa część ludzkości nazywająca się Chrześcijańską, nie ma Łaski ani Pokoju Chrystusa jest taki: ponieważ ludzie nie biorą z Niego przykładu; ponieważ nie żyją według Jego Nauki. (316, 5)

3. Słuchajcie Mnie Uczniowie, abyście wyrzucili z waszego rozumu stare przekonania religijne. Chrześcijaństwo podzieliło się na ugrupowania Wiary, które nie kochają się nawzajem, które upokarzają swoich braci poprzez fałszywe sądy, pogardzają nimi i im grożą. Mówię wam, są to Chrześcijanie bez miłości, z tego powodu nie będąc Chrześcijanami, gdyż Chrystus jest Miłością.

4. Niektórzy przedstawiają Jehowę jako starego człowieka pełnego ludzkich błędów, mściwego, okrutnego i straszliwszego niż wasz najgorszy sędzia na ziemi.

5. Mówię wam o tym nie po to, abyście się naśmiewali z kogoś, lecz abyście oczyścili wasze wyobrażenie o Boskiej Miłości. Wy obecnie nie wiecie, w jaki sposób czciliście Mnie w waszej przeszłości. (22, 33-35)

6. Jak jest możliwe, aby narody nazywające się chrześcijańskimi, niszczyły się poprzez wojny, modląc się nawet, zanim pójdą, aby zabijać swoich braci, a Mnie prosząc, bym im dał zwycięstwo nad ich wrogami? Czy może egzystować Moje Nasienie tam, gdzie zamiast miłości panuje nienawiść, a zamiast przebaczenia zemsta? (67, 28)

7. Wszystkim ludziom przeróżnych wyznań wiary i religii powiadam, że nie potrafili ustawić materialnych bogactw na ich miejscu, a tych duchowych na tym miejscu, które im się należy. Gdyby ludzie wypełniali Moje Prawa, widzieliby już stąd odbicie Ziemi Obiecanej i odbieraliby dźwięk głosów Jej mieszkańców.

8. Twierdzicie, że wierzycie w Moje Istnienie i macie wiarę w Moją Boskość; również mówicie, aby stała się Moja Wola. Ale zaprawdę powiadam wam: jak mała jest wasza wiara i wasze poddanie się temu, co Ja postanawiam! Jednak Ja obudzę w was prawdziwą Wiarę, abyście byli silni na drodze, którą dla was utorowałem. (70, 12-13)

9. Dzisiaj nie żądam waszej krwi, abyście ofiarowali swoje życie. Tym, czego od was wymagam, jest Miłość, Szczerość, Prawda i bezinteresowność.

10. Tak was uczę i w tym pouczam, wychowując w ten sposób w tym „Trzecim Czasie” Uczniów Mojej Boskości; gdyż Ja widzę was patrzących obojętnie na bieg świata właśnie, dlatego, że nie potraficie wczuwać się w serca ludzi, gdzie istnieje tak wiele nędzy i bólu.

11. Panuje wielka nierówność; ponieważ widzę panów, którym brakuje tylko korony, żeby mogli się nazywać królami i widzę poddanych, którzy są prawdziwymi niewolnikami. Z tego powodu rozgorzała walka. Pośród tych na świecie, którzy stali się bogaczami, jest wielu nazywających się Chrześcijanami, lecz Ja powiadam wam, że oni prawie nie znają Mojego Imienia.

12. Ci, którzy w ludziach nie widzą swoich bliźnich, gromadzą bogactwa i przywłaszczają sobie to, co należy do innych, nie są Chrześcijanami, gdyż nie odczuwają współczucia.

13. Nadejdzie walka pomiędzy materialnym i duchowym, konflikt ten ogarnie ludzkość. Jednak jakże wiele cierpienia będzie musiała ona znieść, aby nadeszło zwycięstwo Sprawiedliwości! (222, 43-45)

Niewierzący i fanatycy wiary

14. Powiadam wam, że lepiej jest dla was być pełnymi niepewności i zaprzeczeń, niż pełnymi fałszywych przekonań lub kłamstwa, które uważacie za Prawdę. Szczere zaprzeczenie, które wypływa z wątpliwości lub niewiedzy, szkodzi wam mniej, niż fałszywe przytaknięcie czemuś błędnemu. Szczera wątpliwość, pragnąca zrozumieć, jest lepsza niż mocna wiara w jakiś mit. Rozpaczliwa niepewność, która krzycząc, żąda Światła, jest lepsza, niż fanatyczna lub bałwochwalcza pewność.

15. Dzisiaj wszędzie przeważają niewierzący, rozczarowani i zgorzkniali. Są to rebelianci, którzy często jaśniej widzą, niż inni, którzy rytualnego przedstawienia, jako takiego nie odbierają. Zapewnienia, które odebrali od tych, którzy ludzi duchowo prowadzą, również ich nie przekonują. Ponieważ owe skomplikowane teorie nie wypełniają ich serc, pragnących czystej wody, która uspokoi ich lęk.

16. Ci, których uważacie za rebeliantów, wykazują często w swoich pytaniach więcej światła poznania, od tych, którzy na nie odpowiadają, uważając się za uczonych i wielkich. Ci odbierają, widzą, czują i pojmują jaśniej, niż wielu nazywających się mistrzami w Boskich Naukach. (248, 12)

17. Jakże oświecająca i prosta jest Prawda! Jak jasna i łatwa duchowość! A jednak — jak trudna jest dla tego do zrozumienia, który zatwardziale tkwi w ciemności swojego fanatyzmu i swoich tradycji. Jego umysł nie może pojąć, że istnieje coś więcej, niż on rozumie; jego serce broni się przed odrzuceniem tego, co było jego bogiem i prawem: tradycję i rytuał.

18. Czy sądzicie, że Ja pogardzam tymi, którzy Mojej Prawdy wcale nie chcą uznać? Nie, Moje dzieci, Moje Miłosierdzie jest nieskończenie wielkie, a właśnie ci są tymi, do których się zwracam, aby im pomóc opuścić ich więzienie, aby mogli się rozradować oglądaniem Światła. Dla nich, aby się obudzili do wiary, są przygotowane niezbędne doświadczenia. Nie będą to doświadczenia przekraczające ich siły, będą to lekcje, które są mądrze dopasowane do każdej duszy, do każdego życia, do każdego człowieka.

19. Stamtąd, spośród zaciemnionych umysłów, spomiędzy owych serc, które są chore od religijnego fanatyzmu i niewiedzy, zobaczycie pojawiających się wielkich i żarliwych żołnierzy Prawdy. Gdyż w dniach, w których uwolnią się ze swoich kajdan, ze swojej ciemności i zobaczą Światło, nie będą w stanie powstrzymać okrzyku radości i z pełnego gardła zawołają, że Ja powróciłem, aby ocalić świat, poprzez to, że go podniosę na drabinie uduchowienia do prawdziwego Królestwa. (318, 48-50)

Zafałszowanie Nauki Jezusa i tego następstwa

20. Daję wam Moje Słowo z tą samą duchową zawartością, z jaką mówiłem do was w „Drugim Czasie” i przypomniałem wam wiele z Moich Pouczeń, o których zapomnieliście lub takich, od których odwróciliście się z powodu złej interpretacji waszych przodków.

21. Tak bardzo uchybiliście Mojej Nauce, że mogę wam powiedzieć: stworzyliście drogę, która od Mojej jest kompletnie różna, ale której daliście to samo imię. Nikt, oprócz Mnie nie może was uwolnić z waszego błędu — słowami Życia, Miłości i Prawdy.

22. Dlatego zgłębiajcie i pojmujcie Moje Słowo teraz, gdy Mi się przysłuchujecie, a wówczas będzie w was Światło. Jest to czas, w którym powiadam wam w pełnej jasności, że reinkarnacja duszy jest faktem, że jako Światło Boskiej Sprawiedliwości i Miłości istnieje od początku ludzkości, bez której nie moglibyście iść naprzód na długiej drodze doskonalenia duszy, (66, 63-65)

23. Naprawdę niewiele jest tego, co kościoły objawiły ludziom o duszy. Ale teraz obudzą się ze swojego letargu, a ci będą błogosławieni, którzy przemogą opory, obawy i odsłonią ludzkości Prawdę, którą zataili. Ja będę ich oświecał Światłem Mojego przebaczenia, Mojej Łaski i Mojej Miłości.

24. Kiedy ludzie odkryją, że kościoły są nie tylko po to, aby ludzie moralnie żyli na ziemi, lecz że mają zadanie doprowadzenie duszy do Wiecznej Ojczyzny — ludzkość uczyni krok do przodu na drodze swojego duchowego rozwoju. (109, 15-16)

25. Po Moim istnieniu pomiędzy ludźmi, jako Jezus, zawsze wysyłałem takich, którzy przychodzili jako Apostołowie, albo żołnierze, aby czynami potwierdzać Moją Naukę i aby zapobiegać przekręcaniu przez ludzkość Mojej Nauki. Ale wielu głuchych i ślepych, którzy Moje Słowo w niedoskonały sposób interpretowało, było podzielonego zdania i stworzyło różnorodność sekt. Jednak jeżeli ludzie są duchowo podzieleni — jakże mogą się nawzajem kochać, zgodnie z najwyższym Przykazaniem Mojego Prawa?

26. Dlatego powiadam wam, że ta cywilizacja jest tylko pozorna, gdyż ludzie sami ją niszczą. Tak długo, jak długo ludzkość nie ustanowi świata na fundamentach Mojego Prawa Sprawiedliwości i Miłości, nie będzie mogła posiadać Pokoju i Światła Ducha, na którego cnotach stworzyłaby i ukształtowałaby świat prawdziwego rozwoju — zarówno w Duchowości, jak i w nauce i moralności. (192, 17 unt. T.)

27. Tylko odnowa i ideał doskonalenia się, pozwolą wam powrócić na drogę Prawdy.

28. Ci, którzy czują się interpretatorami Boskiego Prawa, powiadają wam, że za wasze zepsucie i krnąbrność, oczekują was męki piekielne i tylko wtedy, gdy okażecie żal, umartwicie i zranicie swoje ciało, a Bogu przyniesiecie dary ofiarne, On wam wybaczy i zabierze was do swojego Królestwa — zaprawdę powiadam wam, oni są w błędzie.

29. Ludzie dokąd zajdziecie, prowadzeni przez tych, których podziwiacie jako wielkich mistrzów Świętych Objawień, a których Ja traktuję, jako błądzących? Dlatego przychodzę, aby ocalić was Światłem tej Nauki, która pozwoli wam pójść naprzód na ścieżce Mojej Miłości. (24, 46-47)

30. Ludzie ukryli prawdziwą treść Moich Pouczeń, aby zamiast tego ukazać wam Chrystusa, który nie jest nawet odbiciem Tego, który umarł, aby dać wam życie.

31. Dzisiaj przeżywacie następstwa waszego odwrócenia się od Mistrza, który was nauczał. Jesteście otoczeni cierpieniem, jesteście przytłoczeni swoją marnością, dręczeni niewiedzą. Ale nadszedł czas, w którym drzemiące w człowieku możliwości i dary ockną się i jak heroldowie ogłoszą, że rozpoczął się nowy czas.

32. Kościoły, Nauka i Prawo ludzi, będą usiłowały zapobiec temu, co dla nich jest obcym i szkodliwym wpływem. Lecz nie będzie istniała żadna siła, która mogłaby powstrzymać budzenie i rozwój ducha. Dzień wyzwolenia jest bliski. (114,5-8)

33. Źle reprezentowali Mnie na ziemi ci, którzy twierdzili, że Mnie znają i to jest powodem tego, że wielu odwróciło się ode Mnie.

34. Tych, którzy nazywają siebie ateistami, nie pociągnę do odpowiedzialności za to, że Mnie wyrzucili ze swoich serc, lecz tych, którzy — fałszując Prawdę — stawiali przed oczami Boga, którego wielu nie mogło przyjąć.

35. Wszystko, co sprawiedliwe, zdrowe i dobre, zawiera Prawdę, którą ogłaszałem we wszystkich czasach.

36. Nadeszła godzina, w której powinniście znowu kochać Prawdę, to znaczy, taką w której znowu będziecie rozpoznawać Sprawiedliwość i Dobro. Ponieważ ze Mnie jesteście urodzeni, musicie dojść do tego, aby dążyć do Wzniosłego, Wiecznego i Czystego. (125, 22-25)

37. Tak Izraelu, ludzkie serce zawsze dążyło do tego, aby czcić rzeczy materialne, a ucho delektowało się dobrze brzmiącym słowem. Dlatego człowiek zamienił w religię to, co Ja w „Drugim Czasie” przyniosłem jako Chrześcijańską Naukę.

38. Zawsze budził się w sercach ludzi egoizm, chciwość i pycha, a ci obwoływali się królami i panami, aby naród przed nimi się kłaniał by go uczynić Moim wasalem i niewolnikiem, przykuć go do grzechu i wprowadzić w ciemność braku orientacji i zagubienia. (363, 36)

39. Teologowie obecnego czasu będą badali Moje Słowo i nowe Pisma i będą pytali: „Kim jesteś Ty, który mówiłeś w taki sposób?” Tak jak uczeni w piśmie i faryzeusze kiedyś oburzyli się i powiedzieli do Mnie: „Kim jesteś Ty, że nie szanujesz i zmieniasz Prawo Mojżesza?” Wówczas uświadomię im, że Trzy Objawienia są jednym Prawem, którego Ja zawsze nauczałem i przestrzegałem.

40. Wielu z tych, którzy Mnie osądzą w tej epoce, należą do tych, którzy wątpili w „Drugim Czasie”. Jednak Ja zachowałem ich i znowu wysłałem na ziemię, aby zobaczyli zwycięstwo Mojego Prawa i otworzyli oczy na Światło. (234, 46-47)

Błędny rozwój i uchybienia w Chrześcijaństwie

41. Chrześcijańską nazywa się większa część tej ludzkości, nie wiedząc zupełnie, co Słowo Chrystus oznacza, ani nie znając Jego Nauki.

42. Co uczyniliście z Mojego Słowa, Mojego Przykładu, Mojej Nauki, które wam kiedyś dałem?

43. Czy jesteście rzeczywiście bardziej rozwiniętymi ludźmi, niż ci w tamtej epoce? Dlaczego nie udowodnicie tego dziełami waszego ducha? Czy może sądzicie, że to życie jest wieczne, albo może myślicie, że powinniście się rozwijać tylko poprzez ludzką naukę?

44. Ja uczyłem was prawdziwego wypełniania Prawa, abyście przemienili ten świat w wielką świątynię, w której czciłoby się prawdziwego Boga, gdzie życie człowieka byłoby nieustającą ofiarą miłości do Ojca, którego człowiek kochałby w każdym swoim bliźnim, oddając tym haracz swojemu Stwórcy i Mistrzowi.

45. Jednakże dzisiaj, gdy powróciłem do ludzi — co Ja zastaję? Kłamstwo i egoizm zastąpiły Prawdę i miłość bliźniego; duma i pycha — łagodność i pokorę; bałwochwalstwo, fanatyzm i niewiedza — Światło, Podniosłość i Uduchowienie; Pragnienie zysku i profanacja panują tam, gdzie powinna istnieć gorliwość w spełnianiu obowiązków i rzetelność; Nienawiść i rozpętany spór pomiędzy rodzeństwem, zastąpiły braterstwo, pokój i miłość.

46. Ale Ja przyjdę do Mojej Świątyni, aby stamtąd wyrzucić handlarzy, tak jak uczyniłem to w „Drugim Czasie” w Świątyni Jerozolimskiej i powiem następny raz: „nie róbcie targowiska z Domu Modlitwy”. Będę ludzi nauczał, aby wszyscy służyli przed prawdziwym ołtarzem i dłużej nie pozostawali w błędzie, ani nie błądzili z powodu złych interpretacji Mojego Prawa i niewiedzy. (154, 15-20)

47. Przykład Mój i Moich Apostołów, nie był brany za wzór przez wszystkich tych, którzy próbowali Mnie naśladować. Wielu zamieniło się w panów, zamiast być sługami; wypełniło swoje serce uczuciem przewagi i pychy, dążąc tylko do bogactwa, przepychu i honorów. Przy tym zapomnieli oni o potrzebach biednych, stając się obojętni, nieczuli w obliczu nędzy i cierpienia innych. Dlatego ludzie w poszukiwaniu prawdy idą od jednej konfesji do drugiej, stąd ich duchowa potrzeba stwarzania nowych sekt, aby Mnie w wolny sposób poszukiwać.

48. Ci, którzy przedtem byli uznawani za świętych i półbogów, są dzisiaj odrzucani przez rozczarowaną ludzkość.

49. Ludzie nie poszukują więcej spowiednika, aby on uwolnił ich z potknięć, gdyż uważają to za niegodne. A grożenie wiecznym ogniem piekielnym nie robi więcej wrażenia i nie odstrasza serca grzesznika.

50. Wykorzystując ten brak orientacji, czyha wilk zza płotu.

51. Każdy sługa Mojej Boskości i każdy reprezentant, ma za zadanie stwarzania pokoju pomiędzy ludźmi, lecz to, co oni czynią obecnie, jest tego przeciwieństwem. Każdy uważa się za pierwszego, każdy chce być najsilniejszy, zapominając, że jedyny Mocny we wszystkim Ja Jestem.

52. Teraz możecie sobie wyjaśnić, dlaczego w „Drugim Czasie” obiecałem wam powrócić; teraz jest dla was zrozumiałe, dlaczego na nowo nauczam was. Gdyż tylko Moje Słowo może usunąć ciemną opaskę z oczu ducha, jedynie Moja Miłość jest w stanie uwolnić was od waszych grzechów. (230, 23-28)

53. Mój Sąd przejdzie nad ciężkimi wykroczeniami i uchybieniami, które zostały dokonane na Moim Prawie. Nie będzie istniało ani jedno uchybienie, które nie zostanie skorygowane przez doskonałego Mistrza. Nie wolno dać się wam zmylić, poprawcie swoje błędy i nie sądźcie. Pojmijcie, że Ja nigdy was nie karzę — wy sami się karzecie.

54. Zapalam Światło u tego, który zgrzeszył z nieświadomości, a do żalu pobudzam tego, który grzeszył świadomie, aby oboje w zaufaniu do Mojego Przebaczenia wzięli się do naprawy popełnionych błędów. Jest to jedyna droga, aby dostać się do Mnie.

55. Przemyślcie to wszystko, wy duchowni, którzy ludzi prowadzicie po różnych drogach wiary. Módlcie się i doprowadźcie waszych do uduchowienia. Jest teraz czas, abyście żałowali swoich pomyłek i rozpoczęli walkę z ludzkim materializmem, który jest śmiercią i ciemnością dla duszy. Do tego powinniście użyć Mojej Prawdy, chwycić Moje Słowo jak broń i żyć w Mojej Nauce.

56. Ja nie mam ulubionej tej, czy innej konfesji. Nie Ja będę stał po waszej stronie, tylko wy musicie stanąć po Mojej. Gdyż, gdy to uczynicie, osiągniecie, że wszyscy się duchowo zjednoczycie. (162, 27-30)

57. Moja Nauka pełna Duchowości będzie kiełkować w sercu tego Narodu, aby on w przyszłości rozdawał swoje owoce Prawdy i Życia. Moje Słowo rozprzestrzeni się po ziemi, nie pozostawiając żadnego miejsca, którego by nie oczyściło, oświeciło i osądziło.

58. Wówczas zaczną narody budzić się do Duchowego Życia, do prawdziwego, wiecznego i zniszczą zewnętrzną i materialną część swoich różnych form kultu, ograniczając się do zwrócenia się do esencji Mojego Prawa.

59. Wówczas ludzkość stwierdzi Moc, jakiej użycza Uduchowienie i odwróci swoje spojrzenie od wszystkiego, co ją tak wiele setek lat zatrzymywało.

60. Jaki jest pożytek z tego, że symbol Chrześcijaństwa to znaczy Krzyż znajduje się w milionowych ilościach na ziemi, jeżeli ludzie nie mają dobrej woli i się nawzajem nie kochają?

61. Zewnętrzność nie ma więcej mocy nad ludźmi, nie ma szacunku ani ufności, ani żalu za to, że się raniło. Dlatego powiadam wam, że symbole i formy kultu znikną, ponieważ ich czas minął i wewnętrzna Modlitwa będzie tym, co człowieka wzniesie do Światła, podniesie go i doprowadzi do Mnie. (280, 63-67)