Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 4.

Pouczenie poprzez Boskie Objawienia

Źródło objawień

1. Mówi do was „Słowo”, które zawsze było u Boga, to samo, które było w Chrystusie, a które dzisiaj znacie poprzez Ducha Świętego; gdyż „Słowo“ jest Słowem, jest Prawem, jest Przesłaniem, jest Objawieniem, jest Mądrością. Jeżeli odebraliście „Słowo” poprzez Słowa Chrystusa, a teraz odbieracie poprzez inspirację Ducha Świętego — zaprawdę powiadam wam, że to, co usłyszeliście jest Głosem Boga. Gdyż istnieje tylko jeden Bóg, tylko Jedno Słowo i tylko jeden Duch Święty. (13, 19)

2. Czy wiecie, skąd pochodzi to światło leżące w słowach wypowiadanych przez przekazujących Słowo? Jego początek leży w Dobru, w Boskiej Miłości, w uniwersalnym Świetle wychodzącym od Boga. Jest to Promień lub Iskra owego Światła, które wam daje życie — jest częścią nieskończonej poruszającej wszystkim Mocy, poprzez którą wszystko drga, pulsuje i nieustająco porusza się swoim torem. Jest to tym, co nazywacie Boskim Promieniowaniem, jest to Światło Boskiego Ducha oświetlające i ożywiające duchy. (329, 42)

3. W tym momencie mówi do was Ten, który zawsze przychodził wam na ratunek: Chrystus, Boska Obietnica, ucieleśniona w Jezusie w „Drugim Czasie”, Boskie Słowo, które stało się ludzkim; Duch Miłości, Światła, Mądrości, ograniczony do Promienia, który poprzez Sumienie porusza ducha i rozum człowieka, aby go nauczyć przekazywania Moich Myśli. (90, 33)

4. Ja jestem Chrystusem, który był w tym świecie prześladowany, wyszydzony i oskarżony. Po tym wszystkim, co uczyniliście Mi w Jezusie w „Drugim Czasie”, przychodzę do was, aby wam jeszcze raz udowodnić, że wam przebaczyłem i że was kocham.

5. Nagiego przybiliście Mnie do krzyża i tak samo przychodzę do was z powrotem; gdyż nie ukrywam przed waszym oczami Mego Ducha i Mojej Prawdy za zasłoną obłudy albo kłamstwa. Jednak,abyście Mnie mogli rozpoznać, musicie przedtem oczyścić wasze serca. (29, 27-28)

6. Dzisiaj powiadam wam: oto Mistrz — Ten, którego ludzie nazywali Rabinem z Galilei. Daję wam wiecznie aktualną naukę, Naukę Miłości. Uczta, do której was dzisiaj zapraszam, jest Duchowa, jak również chleb i wino. Ale dzisiaj tak jak zawsze i przedtem jestem Drogą, Prawdą i Życiem. (68, 33)

Miejsca Objawienia i Jego odbiorcy

7. Przypomnijcie sobie, że Ja jestem „Słowem” Ojca, że Boska Esencja, którą w tym słowie odbieracie, jest Światłem Tego Stwórczego Ducha; że Ja w każdym z was zostawiłem jakąś część z Mojego Ducha.

8. Jednak, kiedy widzicie biedę otaczającą tę gromadę, która Mi się właśnie przysłuchuje i ubóstwo pomieszczenia, w którym się zebraliście, zapytujecie Mnie po 0cichu: Mistrzu, dlaczego w obecnym czasie nie wybierzesz dla Swego Objawienia wielkiej świątyni lub katedry, gdzie mogłyby być Ci zaproponowane bogate ołtarze i wspaniałe ceremonie, które byłyby Ciebie godne?

9. Tym sercom, które w ten sposób o Mnie myślą, odpowiadam: nie ludzie przywiedli Mnie do tej biedy. Ja sam wyszukałem sobie dla Mojego Objawienia skromne mieszkanie na przedmieściach waszego miasta, aby wam przez to uzmysłowić, że nie szukam u was materialnego haraczu, albo zewnętrznych ofiar, lecz wprost przeciwnie: dlatego powróciłem, aby raz jeszcze głosić pokorę, abyście w niej odnaleźli uduchowienie. (36, 24-25)

10. Niektórzy nie wierzą w Moją obecność, gdyż przeciwko temu przemawia według nich skromność miejsc spotkań i niepozorność przekazujących Słowo, przez których Się objawiam. Jednak, gdyby wątpiący w ten sposób, studiowali życie Chrystusa, stwierdziliby, że On nigdy nie szukał okazałości, hołdów lub bogactw.

11. Te miejsca mogą być tak ubogie i skromne, jak stajnia i siano, na którym wówczas się urodziłem. (226, 38-39)

12. Nie sądźcie, że dla Mojego Objawienia wybrałem tę nację dopiero w ostatniej godzinie. Wszystko tutaj było przewidziane już przed wiecznością. Ta ziemia, ta rasa, wasz duch, zostały przeze Mnie przygotowane, tak samo, jak czas Mojej obecności został również ustanowiony według Mojej woli.

13. Zdecydowałem rozpocząć Moje Objawienie wśród najmniejszych, pośród tych, którzy zachowali czysty rozum i duszę. Potem pozwoliłem, aby wszyscy przyszli do Mnie, gdyż przy Moim stole nie ma różnic ani przywilejów. Moje Słowo zesłane na ten naród było proste i skromne w swojej formie, przystępne dla was, lecz dla waszego ducha jego pełna jasności treść była głęboka, gdyż, chociaż Ja jestem skarbcem całej wiedzy, wyrażam się i objawiam zawsze prosto i jasno. Nie jestem dla nikogo tajemnicą: tajemnica i misterium są dziećmi waszej niewiedzy. (87, 11-12)

14. Pierwsi, którzy Mi się przysłuchiwali, traktowali Moje Objawienie jak drzewo, poprzez to, że odcięli pierwsze gałęzie, aby je zasadzić w przeróżnych miejscach. Jedni wykładali Moje Pouczenia dobrze, inni zboczyli z drogi.

15. Małe były grupy schodzące się w cieniu ubogich sal zebrań. Jednak, gdy te stały się liczniejsze, a rzesze powiększyły się, wezwałem je do połączenia się, aby się rozpoznały jako uczniowie jedynego Mistrza i Pouczenia wykonywali w ten sam sposób; aby ziarno zostało zasiane nie według własnego uznania pracownika, lecz zgodnie z Bożą Wolą.

16. Przed Duchową Arką nowego Przymierza przysięgły ludzkie rzesze oddanie, posłuszeństwo i dobrą wolę, lecz gdy z mocą nadciągnęły huragany i sztormy, smagając gałęzie drzewa, niektórzy stali się słabi, podczas gdy inni pozostali niewzruszeni i nauczali nowych «pracowników»  uprawy «roli»

17. Niektórzy, rozpoznali wielkość tego Objawienia i mieli zamiar niezgodnie z Moją Wolą, głębiej wniknąć w Moje Tajemnice, aby przywłaszczyć sobie wiedzę i moc, które miały ich wywyższyć nad innymi; ale ci, wkrótce stanęli przed Moją Sprawiedliwością.

18. Inni, którzy wielkości tego Dzieła nie mogli odkryć w jego czystości i prostocie, aby dodać temu Objawieniu uroczystego charakteru, przejęli od sekt i kościołów, rytuały, symbole i ceremonie. (234, 27-30)

19. Odkąd rozpoczęło się to Objawienie, był wasz duch oświecany przez Moje Pouczenia, chociaż ujawniali się również niewierzący — zarówno u tych o wyuczonym rozumie, jak i również u niewykształconych i nieposiadających wiedzy.

20. Jakże wiele argumentów, aby zaprzeczyć temu Objawieniu! Jakże wiele prób zniszczenia tego Słowa! Jednak nic nie zatrzymało Mojego Przesłania — wprost przeciwnie: im więcej było to Dzieło zwalczane, tym bardziej rozpalała się wiara u ludzi, a im więcej upływało czasu, tym większa była liczba ludzi, poprzez których przekazuję Moje Słowo.

21. Czego można się z tego nauczyć? Że ludzka moc nigdy nie będzie w stanie zapobiec, aby Boska Moc przeprowadziła swoje decyzje.

22. Gdy naród schodził się we wnętrzu tego pomieszczenia będącego miejscem zebrań, czynił to zawsze bez strachu przed światem, zawsze w pełni zaufania do Mojej obecności i Mojej opieki, a Ja dowiodłem im, że ich wiara opierała się na prawdzie. (329, 28-30; 37)

23. Aby pójść za Mną powstała w tej wspólnocie nowa gromada Apostołów, składająca się z serc prostych i pokornych, jednakże napełnionych miłością i wiarą. Naturalnie nie brakowało między nimi nowego Tomasza, który musiał zobaczyć, aby uwierzyć w Moją obecność-nowego Piotra, który, chociaż we Mnie wierzył, zaparł się Mnie ze strachu przed ludźmi i nowego Judasza Iskariota, który Mnie zdradził poprzez to, że dla pieniędzy i popularności sfałszował Moje Słowo i Moją Prawdę.

24. Rzesze tworzące ten naród wciąż się powiększały i rozgałęziły się pośród miast, krain i wsi, a z tego narodu powstali Apostołowie Prawdy i Uczciwości, ofiarni pracownicy pełni zapału do Nauki ich Pana i mówiący prawdę, czystego serca, Prorocy. (213, 72-73)

25. Przy Moim nowym Objawieniu zmieniłem wszystko: miejsca i środki Przekazu, aby zwalczyć niewiedzę, pomyłki i złą interpretację, która została nadana Moim wcześniejszym Objawieniom. Tak jak słońce wschodzi na wschodzie i w południe widzicie je w swoim najwyższym punkcie, abyście potem mogli obserwować, jak zachodzi na zachodzie, tak też światło Mojego Ducha w przebiegu czasu przemieściło się ze wschodu na zachód, abyście Mojej Wspaniałości i Mojej Mocy nie ograniczali do określonych miejsc, ludzi lub rasy. (110, 9)

26. Wystarczy Mi, aby tylko niewielu Mnie odebrało, gdyż ci jutro świadectwo tego zaniosą do swoich bliźnich. Wiem, że gdybym wezwał tutaj wszystkich ludzi, to większość nie przyszłaby, gdyż są zbyt zajęci interesami świata. Oni zaprzeczyliby Mi i zapobiegli, aby ludzie dobrej woli przychodzili tutaj, aby Mi się przysłuchiwać.

27. Tutaj, gdzie się objawiam, w odosobnieniu tego nic nieznaczącego miejsca, pozwalam wzrastać Mojemu Ziarnu. Łączę proste serca we wspólnoty, a kiedy oddalają się od odgłosów materialistycznego życia, mówię do nich o Miłości, Wieczności, o Duchu, o prawdziwych wartościach ludzkich i duchowych, poprzez co uzyskuję, że oni postrzegają życie poprzez Ducha, a nie przez zmysły.

28. Te dziecięce serca nazywam uczniami, a oni, którzy nigdy niczego nie posiadali, którzy nie byli nigdy przez swoich bliźnich zauważani, poprzez Moje powołanie zostali napełnieni poczuciem zadośćuczynienia i powstali do nowego życia. Powstali w przekonaniu i ze wzniosłym uczuciem, że mogą być swoim bliźnim użyteczni, gdyż Pan złożył w nich swoje Objawienie i pokazał im drogę miłości.

29. Ponieważ nazywają siebie uczniami Jezusa, niektórzy mogą zaprzeczać im i ich wyśmiewać — lecz, zaprawdę powiadam wam, również wtedy, gdy łaska ta będzie im odmawiana, będą oni w dalszym ciągu Moimi Uczniami. (191, 33-34)

30. Świat tylko na to czeka, aby Mój Głos go wezwał; ludzkie serce, chociaż dla wiary obumarłe, oczekuje, aby zbliżył się do niego głos Chrystusa i powiedział „wstań i idź.”

31. „Umarli”, „ślepi”, „chorzy” i „nędzarze” tworzą bardzo duży naród. Do nich przychodzę, gdyż ci, którzy duchowo lub cieleśnie cierpią są największymi odbiorcami Mojej Obecności. Wielcy tego świata — posiadający władzę, bogactwo i światowe wspaniałości, sądzą, że Mnie nie potrzebują i nie oczekują Mnie. Cóż mógłby im Chrystus też dać, gdy ci przecież twierdzą, że mają wszystko? Może jakieś duchowe dobra albo miejsce w wieczności? To ich nie interesuje!

32. To jest przyczyną, dlaczego wyszukałem tę rzeszę biednych i chorych na ciele i duszy, aby pomiędzy nimi ogłaszać Moją Naukę; gdyż oni tęsknili za Mną, oni szukali Mnie. Toteż było naturalne, że oni odebrali Moją obecność, gdy nadszedł czas, abym znowu ukazał się ludzkości. (291, 32-34)

Przekazywanie Boskich Objawień

33. Ten, kto wątpi w możliwość tego objawienia poprzez ludzki rozum, zachowuje się tak jakby zaprzeczał swojemu statusowi wyższości nad innymi stworzeniami – jakby zaprzeczał własnemu duchowi i jakby nie chciał być świadomy poziomu swego ducha i rozumu, który osiągnął poprzez nieskończoną ilość doświadczeń, cierpień i walk.

34. Zaprzeczanie temu, że Ja mogę objawiać się poprzez wasz rozum lub ducha, oznacza zapieranie się samego siebie i ustawianie się na miejscu niższych stworzeń.

35. Któż nie wie tego, że człowiek jest dzieckiem Boga? Któż nie wie tego, że nosi w sobie ducha? Wobec tego, dlaczego nie uwierzyć, że pomiędzy Ojcem i jego dziećmi istnieje jeden, lub więcej sposobów porozumiewania się?

36. Ponieważ jestem Inteligencją, zwracam się do was poprzez wasz rozum; ponieważ jestem Duchem, zwracam się do waszego ducha. Ale, jak chcą ci, którzy zaprzeczają Mojemu Objawieniu, tę Prawdę pojąć i przyjąć, jeżeli nigdy Mnie nie postrzegali i nie chcieli uznać za Ducha? W swoim sercu rozwinęli wiele mylnych wyobrażeń, jak te, według których uważa się, że jestem Boska Istotą z ludzkim kształtem, która musi być przedstawiana w postaci symboli i obrazów, aby przez nie kontaktować się ze Mną.

37. W przebiegu stuleci ludzie, którzy Mnie w ten sposób szukali, przyzwyczaili się do milczenia obrazów i rzeźb, przed którymi się modlą i odprawiają rytuały i w efekcie w ich sercach wytworzyło się przekonanie, że nikt nie jest godzien oglądania, słuchania lub odczuwania Boga. Twierdząc, że jestem zbyt nieskończenie wielki, abym się zbliżył do człowieka, sądzą, że Mi oddają pełną podziwu cześć. Jednak oni się mylą, gdyż ten, kto twierdzi, że jestem zbyt wielki, abym się kontaktował z człowiekiem jest ignorantem, zaprzeczającym temu, co najpiękniejszego wam Mój Duch objawił: Pokorę.

38. Jeżeli wierzycie w Chrystusa, jeżeli twierdzicie, że jesteście Chrześcijanami, to nie wolno wam mieć tak niedorzecznego wyobrażenia, jak ci, którzy myślą, że nie jesteście warci tego, aby wasz Pan się do was zbliżył. Czy zapomnieliście, że gdy „Słowo” Boga stało się człowiekiem, to wasza chrześcijańska wiara oparła się właśnie na owym dowodzie Boskiej Miłości? Jakie bardziej osiągalne i bardziej ludzkie zbliżenie, mogłoby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw możliwości pojmowania grzesznego i cielesnego człowieka, z zaciemnioną duszą i ze słabym rozumem, jak to, w którym Ja pozwoliłem odebrać Swój Boski Głos w postaci ludzkiego słowa?

39. To był największy dowód Miłości, Pokory i współczucia dla człowieka, który przypieczętowałem krwią, abyście wciąż mieli przed oczami, że nikt nie jest Mnie niegodny, gdyż Ja właśnie z powodu tych, którzy najbardziej byli zagubieni w błocie, w ciemności i występku, uczyniłem Moje Słowo Człowiekiem i wylałem życiodajny sok Mojej Krwi.

40. Wobec tego, dlaczego Mojej Obecności i Mojemu Objawieniu, zaprzeczają właśnie ci, którzy w to wszystko wierzą? Dlaczego próbują twierdzić, że nie jest to możliwe, gdyż Bóg jest Nieskończony, a człowiek na zbyt niskim poziomie, zbyt nieznaczący i niegodny? Zaprawdę powiadam wam, ten, kto zaprzecza Mojemu Objawieniu w czasie obecnym, zaprzecza również Mojej obecności w świecie w owym „Drugim Czasie” i zaprzecza Mojej Miłości i Mojej Pokorze.

41. Dla was grzesznicy jest naturalne, że w swojej grzeszności czujecie się ode Mnie daleko. Ja przeciwnie czuję, że im więcej robicie uchybień, im bardziej plamicie waszą duszę, tym bardziej, jest rzeczą konieczną, abym się wam udzielił, aby wam ofiarować światło, aby wam podać rękę, aby was uzdrowić i ocalić.

42. Widziałem, że gdy znowu się moim dzieciom objawię, wielu temu zaprzeczy i dlatego już wtedy zapowiedziałem Mój Powrót, ale jednocześnie dałem do zrozumienia, że Mój Powrót wówczas będzie Duchowy. Aczkolwiek jeżeli w to wątpicie, to upewnijcie się przy pomocy świadectwa owych czterech uczniów, którzy w Ewangeliach zapisali Moje Słowa.

43. Oto jestem w Duchu, wysyłając wam ze świetlistej chmury Moje Słowo i uczłowieczam Je poprzez tych przekazujących Słowo — jako przygotowujące Pouczenie na to Objawienie, do którego wszyscy powinniście dojść: do dialogu od ducha do Ducha. (331, 1-10; 13)

44. Boskie Myśli poprzez Moich znajdujących się w stanie ekstazy przekazujących Słowo, zostały przełożone na słowa, które połączone w zdania, stworzyły i ustaliły Duchową Naukę, pełną Objawień i doskonałych Wskazówek.

45. To jest obiecany Pocieszyciel, to jest zapowiedziany Duch Prawdy, który was wszystkiego nauczy. Przygotowanie już się zaczęło, przyjdą czasy, w których będziecie potrzebowali tego, który, mając siłę w swoim duchu, będzie was prowadził ze szlachetnością i prostotą w sercu, z mądrością i sprawiedliwością. (54, 51-52)

46. Moje Pouczenie dochodzi do was, aby waszemu rozumowi dostarczyć światła. Lecz nie dziwcie się sposobowi, w jakim w obecnym czasie do was przyszedłem; nie bądźcie tym zmieszani, lecz też niech nie stanie się to rutyną.

47. Moje Boskie Światło pada na umysł owego człowieka, który służy Mi do przekazania Słowa, zostaje Ono zagęszczone do drgań, które zostają przemienione w słowa Mądrości i Miłości. Po jakże wielu stopniach „drabiny” musiał zejść Mój Duch, aby w tej formie dostać się do was! I również musiałem wam zesłać „Mój Duchowy Świat”, aby dał wam wyczerpujące objaśnienie Moich Pouczeń. (168, 48)

48. Objawiam się poprzez ludzki umysł, gdyż mózg jest doskonałym aparatem stworzonym przez Stwórcę, aby się w nim ujawniała inteligencja będąca światłem ducha.

49. Ten aparat jest modelem, którego nigdy nie będziecie w stanie odtworzyć przy pomocy waszej nauki. Będziecie używali jego formy i jego budowy, jako przykładu dla waszych wytworów, ale nigdy nie osiągniecie doskonałości, którą mają dzieła Ojca. Dlaczego więc wątpicie w to, że Ja mogę posłużyć się tym, co sam stworzyłem? (262, 40-41)

50. We wszystkich czasach Moja Miłość jako Mistrz była starannie przemyślana pod kątem nauki potrzebnej dla ludzi i zawsze przychodziłem, aby mówić do nich odpowiednio do ich duchowego i intelektualnego rozwoju.

51. Przyszedłem do was, ponieważ widziałem, że ludzkie słowo i nauki przez niego stworzone, nie gaszą palącego pragnienia waszego ducha — pragnienia Światła, Prawdy, Wieczności i Miłości. Dlatego zjawiłem się u was i posługując się pokornymi, nieświadomymi i niewykształconymi ludźmi, sprawiam, by wpadali w ekstazę umysłu i ducha, aby z ich ust wypływało przesłanie „Trzeciego Czasu”.

52. Aby stać się godnymi odbierania i przekazywania Moich Boskich Myśli, musieli walczyć przeciwko zmaterializowaniu i pokusom świata. W ten sposób wypierając własną osobowość i dyscyplinując swoją próżność, w krótkim czasie osiągnęli pełne oddanie swojej istoty, poddając swój rozum Boskiej Inspiracji, umożliwili, aby z ich ust wychodziło Słowo pełne Prawdy, czułości, Sprawiedliwości, Balsamu i Pokoju.

53. Zawsze będą istnieli tacy, którzy nie będą umieli zrozumieć, jak jest to możliwe, że Przekazujący Słowo wyrażają w słowach tak wiele wiedzy, a na ducha przysłuchujących się mogą wylewać tak wiele życiowej esencji, bez tego, że Mój Duch schodzi do ich umysłów, a tylko promień Mojego Światła ich oświeca. Na to mogę wam powiedzieć, że również Królewska Gwiazda, nazywana przez was słońcem, nie musi schodzić na ziemię, aby ją oświetlić, gdyż światło, wysyłane z daleka na waszą ziemię, wystarcza, aby skąpać ją w świetle, cieple i życiu.

54. Tak samo oświeca i ożywia wszystko Duch Ojca, jak Słońce o nieskończonej mocy, poprzez Światło, które zsyła na wszystkie stworzenia — zarówno Duchowe, jak i materialne.

55. Zrozumcie, więc, że tam, gdzie jest obecne Moje Światło, jest również obecny Mój Duch. (91, 12-16)

56. Świetlna Iskra Mojego Ducha, odbicie Boskiego Słowa, jest tym, co spada na ducha „Przekazującego Słowo”, poprzez którego udostępniam wam Moje Przesłanie. Jaki ludzki Przekaziciel Słowa mógłby odebrać całą moc Słowa? Żaden. I zaprawdę powiadam wam, nie wiecie jeszcze, czym jest «Słowo».

57. «Słowo»jest życiem, jest miłością, jest Słowem Boga, ale z tego wszystkiego „Przekaziciel” może odebrać tylko jeden atom. Jednak tu, w owym Promieniu Światła, w owej esencji, będziecie mogli odkryć nieskończone absolutne, wieczne.

58. Aby mówić o Sobie, mogę robić to zarówno poprzez wielkie dzieła, jak i poprzez małe i ograniczone objawienia. Jestem we wszystkim i wszystko mówi o Mnie, doskonałe jest zarówno wielkie, jak i małe. Człowiek musi tylko potrafić obserwować, przemyśleć i studiować. (284, 2-3)

59. Moje «Słowo» nie stało się znowu człowiekiem. W obecnym czasie jestem na „Chmurze”, będącej alegorią zaświatów, zza których wydostaje się Mój Promień oświetlający rozum „Przekazicieli Słowa”.

60. Spodobało Mi się udzielenie Się poprzez ludzi, a Moja decyzja jest doskonała. Znam człowieka, gdyż Sam go stworzyłem. Uważam go za godnego, ponieważ jest on Moim dzieckiem, gdyż ze Mnie wyszedł. Mogę się nim posłużyć, gdyż po to go stworzyłem i mogę objawić poprzez niego Moją wspaniałość, ponieważ stworzyłem go, aby Siebie w nim uwielbić.

61. Człowiek! Jest Moim obrazem, ponieważ jest on inteligencją, życiem, świadomością, wolą, ponieważ posiada trochę ze wszystkich Moich własności, a jego duch należy do wieczności.

62. Często znaczycie mniej, niż sądzicie, a innym razem jesteście więksi, niż to sobie możecie wyobrazić. (217, 15-18)

63. Jeżeli trochę pomyślicie i postudiujecie Pisma, rozpoznacie, że u wszystkich Proroków wyrażała się jedna duchowa zawartość, którą swoimi słowami przekazywali ludziom. Dawali ludziom upomnienia, objawienia i przesłania, bez błędów zmaterializowanych kultów, które w tamtym czasie uprawiał naród. Nauczali oni postępowania według Prawa i Słowa Boga i pomagali ludziom w kontaktowaniu się z ich Niebieskim Ojcem.

64. Narodzie, czy nie widzisz wielkiego podobieństwa pomiędzy owymi Prorokami i tymi „Przekazującymi Słowo”, poprzez których mówię do was w obecnym czasie? Również w usta tych ostatnich wkładam esencję Mojego Prawa, poprzez ich słowa osiąga was Moja Inspiracja, która promieniując z tego Pouczenia, nakłania przysłuchujących się do szukania swojego Pana w najczystszy sposób. Mówią oni bez obawy przed tym, że pośród wielu im się przysłuchujących są również szpiedzy i fanatycy. Wypełniają w służbie Ojca w pełni oddania swoje zadanie, aby mówił On poprzez nich do ludzkości i dał te Pouczenia, które otworzą dla ludzkości nowe drogi do Światła.

65. Narodzie, istnieje nie tylko wielkie podobieństwo pomiędzy owymi Prorokami a tymi Przekazującymi Słowo, ale też istnieje pomiędzy nimi doskonały związek. Tamci zapowiadali tych i to co tamci przepowiedzieli w dawnym czasie, obecnie przeżywają ci słudzy. (162, 9-11)

66. Nie wszyscy Moi Przekazujący Słowo mieli wolę i potrafili się przygotować, aby Mi służyć, a często musiałem Moje Światło zsyłać na nieczyste umysły, które zajęte były niepotrzebnymi, a nawet szkodliwymi sprawami. Wykroczeniami ściągnęli Moją Sprawiedliwość, gdyż, aby wyrazić Boskie Przesłanie, ich rozum był pozbawiony wszelkiej inspiracji, a ich usta jakiejkolwiek elokwencji.

67. W takim przypadku przysłuchująca się gromada zamykała swoje uszy przed owym mizernym Przekazicielem, natomiast otwierała swoją duszę, aby w niej odczuwać Moją obecność i odbierać Moją Esencję. Naród odżywiał się Esencja, którą mu w tym momencie zsyłało Moje Miłosierdzie, lecz Przekaziciel, zapobiegając Przesłaniu, które nie pochodziło z jego ust, zmusił obecnych do dialogu ze swoim Mistrzem od ducha do Ducha, chociaż nie byli oni jeszcze przygotowani do odbioru Mojej inspiracji w takiej formie. (294, 49)

Formy Objawień

68. Pouczenie Mistrza zaczyna się zawsze w taki sam sposób, gdyż zawiera tę samą Miłość. Rozpoczyna się Miłością i kończy się Miłosierdziem — dwa słowa, w których zawarta jest cała Moja Nauka. Te wzniosłe uczucia są tymi, które dają duszy siłę do osiągania rejonów Światła i Prawdy. (159, 26)

69. Moglibyście powiedzieć, że zewnętrzna forma wypowiedzi, w jakiej mówiłem w „Drugim Czasie”, jest różna od tej, jakiej używam teraz i po części mielibyście rację. Gdyż Jezus mówił do was wówczas, używając sposobu wyrażania się i zwrotów narodu, w którym żył, tak samo, jak Ja czynię to dzisiaj w stosunku do rodzaju ducha tych, którzy odbierają Moje Słowo. Jednak duchowa zawartość, przekazywana przez owo Słowo, dawane wówczas i teraz, jest ta sama, jest jedna i niezmienna. Jednakże jest to przez wielu niezauważone — przez tych, których serce jest zatwardziałe, a rozum ograniczony. (247, 56)

70. O niedowiarki! Przychodźcie i często słuchajcie Mnie, Moje Słowo zwalczy wasze wątpliwości. Jeżeli macie wrażenie, że sposób wyrażania Mojego Słowa nie jest taki sam, jaki ongiś miałem, to powiadam wam, że nie powinniście się opierać na zewnętrznej formie, lecz, że powinniście szukać zawartej idei, która jest ta sama.

71. Esencja, Idea jest zawsze ta sama, gdyż Boskie jest wieczne i niezmienne, lecz forma, w jakiej dochodzi do was Objawienie lub w jakiej zapoznaję was z dalszą częścią Prawdy, wykazuje się zawsze współbrzmieniem z możliwością waszego odbioru i osiągniętym przez was rozwojem. (262, 45)

Obecność istot z zaświatów podczas Pouczeń Chrystusa

72. Zaprawdę powiadam wam, w momentach, w których Moje Słowo oświetla rozum człowieka, jest obecnych przy Moim Objawieniu i przysłuchuje się Moim Słowom wiele tysięcy bezcielesnych istot; ilość ich jest zawsze większa niż tych, którzy znajdują się w materii. Tak jak wy, powoli wynurzają się oni z ciemności, aby wejść do Królestwa Światła. (213, 16)

73. To Moje Słowo słyszycie poprzez ludzki rozum na ziemi, a na wyższym niż waszym poziomie życia, odbierają Je również inne, zamieszkujące go dusze; tak samo, jak odbierają go Istoty Duchowe, które znajdują się w domu w innych, jeszcze wyższych poziomach życia. Gdyż ten «Koncert», który wykonuje Ojciec w „Trzecim Czasie” z duchami Światła, jest uniwersalny.

74. Powiedziałem: Mój Promień jest Uniwersalny, Moje Słowo i znajdująca się w nim Esencja Ducha, są również uniwersalne i jestem odbierany nawet na najwyższym stopniu, jaki duchy mogą osiągnąć. Wy obecnie słuchacie Mnie w tym Objawieniu w najmniej doskonały sposób, jakim jest ludzki przekaz.

75. Dlatego teraz przygotowuję was na wyższe Objawienia, abyście, gdy wejdziecie do duchowości i tę ziemię całkowicie opuścicie, mogli się zjednoczyć z nowym stopniem życia, aby odebrać „Koncert”, który wykona Ojciec razem z waszym duchem.

76. Dzisiaj znajdując się jeszcze w materii, posilajcie tym Słowem wasze serce i waszego ducha. To samo Słowo odbierają te istoty, znajdujące się na innym poziomie życia, które należały do was na ziemi i które wciąż jeszcze nazywacie ojcem, mężem, żoną, bratem, dzieckiem, krewnym albo przyjacielem; lecz dla nich Jego znaczenie, Jego esencja są inne, chociaż rozkoszują się one takim samym uszczęśliwieniem, takim samym pokrzepieniem, takim samym dodaniem odwagi i tym samym chlebem. (345, 81-82)

77. Do każdego świata wysyłam Promień Mojego Światła. Do was wysłałem to Światło w postaci ludzkich słów, tak jak do innych domostw dotarło ono za pośrednictwem inspiracji.

78. W świetle tej Boskiej Inspiracji zjednoczą się wszystkie duchy, poprzez to, że uczynią z niego, niebiańską drabinę prowadzącą do tego samego punktu, do Duchowego Królestwa, które jest wam wszystkim obiecane, którzy jesteście duchowymi cząsteczkami Mojej Boskości. (303, 13-14)

Czasowe ograniczenie Objawień

79. Moje Królestwo schodzi do cierpiącej ludzkości, a moje Słowo rozbrzmiewa poprzez wybranych obecnego czasu, aby ci, którzy Mnie odbiorą, stali się pociechą dla swoich bliźnich.

80. We wszystkich czasach miałem pośredników między ludźmi i Moją Boskością; posługiwałem się tymi, którzy byli pokornymi i łagodnego serca. Przygotowuję teraz nowych posłańców Moich Pouczeń, aby ta Dobra Nowina, stała się pomiędzy ludźmi przebudzeniem do Duchowego Życia.

81. Jakże wielu ludzi, którzy są zdolni do wypełnienia szlachetnej Duchowej Misji, śpi jeszcze rozproszonych po świecie! Ci obudzą się, a swój duchowy rozwój udowodnią, gdy w wielkoduszności swoich odczuć staną się użytecznymi istotami dla swoich bliźnich. Oni będą pokorni i nigdy nie będą się chełpić przewagą. (230, 61-63)

82. Moje Dzieło musi niesfałszowane dotrzeć do ludzkości, aby ta wyruszyła, wypełniając Moje Prawo poprzez to, że obejmie Krzyż swego Zbawienia.

83. Ja obiecałem to ludziom, całej ludzkości i Ja wypełnię to, gdyż Moje Słowo jest słowem Królewskim; prześlę ludzkości przez Moich Uczniów złotą pszenicę Mojego Słowa, a ono posłuży jej jako przygotowanie, aby wkrótce mogła się radować dialogiem od ducha do Ducha. Gdyż, po 1950 roku nie objawię się poprzez rozum przekaziciela Słowa ani tutaj, ani gdziekolwiek indziej. (291, 43-44)